Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

130 Mlejn Václava Skejpala pod Omiznou

f 1291a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 158 ten Václav mlynář vejš psaný koupil jest mlejn vejš dotčený od Pavla Suchomele za summu 440 zl.
Na kderoužto summu závdanku téhož letha ut s[upr]a položil 50 zl a ostatek 390 zl náleží všecky Pavlovi Suchomelovi. Ty má platiti od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 10 zl.
Rukojmě Toman Smolinský, Mikuláš Hošků, Pavel Kolář, Pavel Krčmů, Jan Zdeňků, Mikel Ohuma, Petr Jana Hoškovýho z Velkej Vrbky, Jíra Bobek, Jan Havranů a Jan Bártů SRSN.
Letha [15]94 položil závdanek Pavlovi Suchomelovi 30 zl.
Téhož letha [15]94 položil peněz purgkrechtních za mlejn svůj Pavlovi Suchomelovi 20 zl. A ostatek pořadně platiti má od letha [15]95 po 10 zl.
Letha Páně 1595 při Vánocích položil Václav Skejpal za mlejn, které od něho Pavel Suchomele přijal 10 zl.
f 1291b
Letha 1596 v pátek před Proměnění Krista Pána Václav Skejpal, mlynář napřed psaný, prodal mlejn svůj se vším k němu příslušenstvím Jakubovi Mlynáři Myjavskému za summu 440 zl. Závdanku Jakub Mlynář Václavovi Skejpalovi v roce pořad zběhlém vyplniti má 20 zl a mimo ten závdanek položil Pavlovi Suchomelovi roční peníze 10 zl.
Item týž Václav Skejpal sobě u téhož Jakuba Mlynáře byl vymínil do s[vaté]ho Ducha nejprve příštího a mejta vejmelního, co by se koli do toho času dostalo, o to mají se společně děliti.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Jíra Karasů, Jíra Nezdenský, Tobiáš Oulehlů, Jan Zoubek, Jíra Bobek, Martin Černý, Macek Čahrňových S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Martin Mlynář Martinovi Suchomelovi za grunt svůj a mlejn 10 zl.
Leta [15]98 Martin Mlynář položil za mlejn Pavlovi Suchomelovi ročních peněz 10 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Mlynář za mlejn svůj Pavlovi Suchomelovi 10 zlů.
Leta 1600 za purgmistra Martina Šidlákového jakož náleželo na mlejně ut s[upr]a Pavlovi Suchomelovi 290 zl, takové peníze prodal obci velické za hotových 58 zl. A tak on na tom mlejně nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek po neděli provodní.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.

f 1292a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Martin Mlynář prodal mlejn svůj ut s[upr]a se vším k němu příslušenstvím Martinovi Ondráškovi za summu 440 zl. Závdanku jemu dal 50 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Oulehla, Jan Bohunský, Jíra Polák, Mikuláš Hlavatý.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Ondrášků za mlejn ut s[upr]a obci velické 10 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Ondrášků za mlejn obci velické 5 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Ondrášků za mlejn obci velické dvojích peněz za rok [1]609 a [1]610 18 zl.
Ouřad velický i na místě vší obce odvedli na tomto mlejně Janovi Mezníčkovi do Veselí za dluh svůj, což tu jemu vyšlé spravedlnosti dlužni byli, summy 39 zl 7 gr 5 ½ den, kterouž on každého roku od letha 1611 po 5 zl z toho mlejnu až do vyjití vyplacení vyzdvihovati má.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Martin Ondrušů za mlýn štvery peníze po 10 zl – 40 zl. Z toho přijala obec velická 20 zl a Mezníček do Veselí přijal 20 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů položil za mlejn peněz ročních za 2 leta 20 zl. Z toho dáno na obec velickou 10 zl a Mezníkovi do Veselí vydáno také 10 zl.
f 1292b
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Ondrů položil za mlejn peněz ročních 10 zl. Z toho vydáno Mezníkovi do Veselí ostatních 4 zl 7 gr 5 ½ den a na obec velickou 5 zl 22 gr 1 ½ den.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů položil za mlejn obci velické 5 zl.
Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského Martin Ondrů položil za mlejn peněz ročních obci velické 7 zl.
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Martin Ondrů položil za mlejn peněz ročních k obci velické 5 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Martin Ondrů položil za mlejn k obci velické 5 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Martin Ondrů položil za mlejn k obci velické 4 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláša Švajskýho Martin Ondrů položil za mlejn k obci velické, kteréž za ouřadem zůstávají
2 zl.

Letha 1637 za purgmistra Jíry Čejky Martin Ondrů položil za mlejn k obci velicské za leta vyšlá 8 zl.

Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čejky Martin Ondrů položil za mlejn k obci velicské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Martin Ondrů za mlejn k obci velicskej 4 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Martin Ondrů položil za mlejn k obci velické 3 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Ondra položil za mlejn k obci velické 2 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Martin Ondrů položil za mlejn na kostel velický 2 zl.
f 1293a
Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Martin Ondrů prodal mlejn nadepsaný se vším k němu příslušenstvím Janovi Halíkovi za summu 440 zl. Závdanku jemu dal 50 zl, ostatek platiti má od letha ut supra po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Thomáš Koplo a Šimek Záleský S.R.S.a N.R.

Letha a za purgkmistra ut supra po zemřití Jana Halíka manželka pozůstalá Barbora týž mlejn zase odprodala se vším k němu příslušenstvím Martinovi Tesákovi za summu 440 zl. Závdanku jí dal 50 zl a poněvadž Jan Halík ten mlejn pustý koupil a při něm půdy nové, kola, kameny, truhly, koše a jiné věci k mletí potřebné vzdělal, za takové dílo má výš jmenovaný Martin vdově pozůstalé Barboře složiti v jednom roce pořad zběhlém 51 zl 12 gr 6 den. Totiž hned jí dal hotových 22 zl
8 gr 4 den a při svatým Janě Křtiteli leta 1651 má položiti
14 zl 17 gr 1 den a ostatní termín o Hromnicích roku 1652
14 zl 17 gr 1 den, ostatní pak summy platiti má každoročně po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kamenický, Matěj Mlynář z Javorníka, Jan Menšík a Martin Ondrů SRSaN.
Na tom mlejně náleží peníze těmto:
Přední peníze obci velickej 106 zl.
Václavovi Skýpalovi 60 zl.
Jakubovi a Martinovi Mlynáři 60 zl.
A poslední peníze Martinovi Ondrovému jinak Doubravovi
164 zl.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera Martin Tesák položil na těch 14 zlm 17 gr 1 den, které položiti měl o s[vatém] Janě Křtiteli roku 1651, 8 zlm 7 gr 1 den. Ty přijala Barbora, manželka Jana Halíka.

f 1293b
Letha Páně 1652 dne 11. Maii za purgkmistra Martina Drahoše Martin Tesák prodal tento mlejn se vším k tomu od starodávna příslušenstvím takto: Martinovi Kovářovi tři díly a Martinovi Maňákovi čtvrtý díl za summu 491 zlm. Závdanku na tu summu dal Martin Kovář i s tím, co mu přišlo nápadu 125 zlm a Martin Maňák 81 zlm. Z toho do důchodův na níže psaný dluh již vzato 4 zlm 25 gr 5 den a Martinovi Tesákovi 80 zlm 25 gr 5 den, co hotových položili, ostatek summy mají podle dílův držení proportionalites, společně pak po 10 zlm dopláceti. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. Martin Mlynářů, fojt z Javorníka a Jan Vojtek z Hrubé Vrbky
S.R.S.a N.R.
Ta ostatní summy po závdanku těmto náležeti bude:
Přední peníze vdově Halíkové 20 zlm 17 gr 1 den.
Městečku a obci Velké 100 zlm.
Do důchodův J.H.M. 30 zlm, na to již vzato do důchodův ut supra 4 zlm 25 gr 5 den.

Letha Páně 1654 dne 13. Junii za fojta Jíry Švachového Martin Tesák prodal jest napřed psaný mlejn Jurovi Petruchovi za summu 440 zlm bez závdanku, kterýžto Jíra Petrucha majíc grunt svůj za horami, takový týž Martinovi Tesákovi v 90 zlm za jeho nápad, který na tom mlejně měl, dal. A tak
f 1294a
on Martin Tesák na nic více se natahovati na tom mlejně nemá. Ostatek pak komu náležeti bude platiti má rok po roce až do vyplnění summy té ut supra za 10 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení mlejnu, též odbejvání povinností panských a obecních Jíra Švacha a Kamenicský
S.R.S.a N.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla Jíra Petrucha položil za mlejn svůj za rokh 1655 peněz ročních
7 zl. Takové peníze přijala Barbora, vdova pozůstalá po neboštíkovi Janovi Halíčkovi, na dluh svůj povinný a ještě dobírati má 13 zl 17 gr 1 den.
_____________________________________________

Kniha purkrechtní Velké nad Veličkou, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 368.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2007.