Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunth Filipa Šardy

f 131a

Ten Filip vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Mikulášovi Sečanským zůstalý podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 137 za summu 47 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 vyplnil 6 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 41 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirotkům n[ebožtíka] Kuby Baťového 8 zl. Ty se jim letha [15]94 a [15]95 po 4 zl vyplniti mají.
Více sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Sučanskýho tolikéž náleží 33 zl. Ty se jim od letha [15]96 při Vánocích pokládati mají po 3 zl.
A mimo těch vejš psaných položených 6 zl Filip Šarda po Zuzanně manželce své s těch 33 zl, což na díl její přišlo, sobě na tomž gruntě 6 zl 18 gr srazil. A tak ještě dopláceti povinen bude s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanskýho 26 zl 12 gr.
Rukojmě Jan Supů, Jan Kvizín a Martin Bednář R.S.N.
f 131b
Letha [15]94 položil Filip za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha 1595 položil Filip Šarda za grunt při Vánocích 3 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 položil Filip Šardů za grunth 1 zl.
Leta 1598 položil Filip Šardův za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno do peněz s[irotků] Kuby Baťového ostatní 1 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuoláše Sučanskýho prvních 2 zl.
A jakož náleželo na tomto gruntě Kateřině, n[ebožtíka] Mikuláše Sučanskýho ženě, dílu jejího 6 zl 18 gr a Matoušovi tolikých 6 zl 18 gr, což učiní 13 zl 6 gr, takové peníze od nich Filip Šardův skoupil. A tak tu oni na tom gruntě nic více nemají. Stalo se u přítomnosti všech 3 stran.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Filip Šardův za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Filip Šardův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
3 zl.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Filip Šardův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 18 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Filip Šardův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Filip Šardův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského za rok 1603 2 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ze čtvrtí roli, pozůstalý po neb[ožtíku] Filipovi Šardovi, Vaškovi Šavarovi za summu 20 zl. Závdanku dal 1 zl, ten jest vydán za dluhy neb[ožtíka] Filipa Šardy, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Janků, Ondra Rabáčků, Jíra Moňků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského předních peněz
7 zl 21 gr.
Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Filipa Šardy, který jest od nepřítele zajat, posledních peněz 11 zl 9 gr.
f 132a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav Šavara za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanské[ho] 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Šavara za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Šavara za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 2 zl.
Jakož Vašek Šavara zuostával dopláceti za tento grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanskýho 3 zl 6 gr a sirotku n[ebožtíka] Filipa Šardy 11 zl 9 gr, takové peníze sobě na gruntě svém nápadu po Zuzaně sestře své zemřelé, kteráž za Filipem Šardou byla, srazil. A tak má grunt zouplna docela zaplacený.

Pusté

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule po zemřetí Václava Šavary připadl nápadem tento gr[unt] zvrchu psaný na syna jeho Václava Šavara. Odevzdán jemu za volný a svobodný, zaplacený a v ničemž závadný. Rukojmí za všelijaké povinnosti panský i obecní Jan Vachounů a Mikuláš Krupica SRSaN.