Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunth Martina Kubového

f 161a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 160 Martin vejš psaný koupil podsedek svůj od Jíry Kubovýho za 35 zl.
Na kderýž jest závdanku a jedny peníze purgkrechtní letha vejš psaného [15]93 položil 4 zl. A ostatek dopláceti zůstává sirot[kům] ne[božtíka] Martina Nitky od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl – 31 zl.
Rukojmě Kuba Němců a Martin Hurth R.S.N.

Letha [15]94 Martin vejš psanej prodal jest ten podsedek Martinovi Hajanovi za summu 33 zl. Závdanku dal jemu hned při odevzdávce 2 zl a platitit má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. Ta summa všecka náleží sirot[kům], jakž zápis výš psaný a poznamenaný ukazuje. Rukojmě Jan Klecáň, Jan Zvedinosů R.S.N.
Letha [15]94 při Vánocích položil Martin Hajanů 2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Martin Hajanů za grunth 2 zl.
Letha [15]96 položil Martin Hajanů za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Hajanů za grunt svůj 2 zl.
Letha 1598 položil Martin Hajanů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Hajanů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky
2 zl.
f 161b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Hajanů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Hajanů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Hajanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Hajanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodán podsedek s roubanicí zůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Hajanovi Mandě, vdově po něm pozůstalé, za summu 33 zl. Místo závdanku srazila sobě dílu svého 9 zl 25 gr a tak zůstává dopláceti 23 zl 5 gr, placením od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Mroužil, Pavel Krčmů, Jan Zvedinosů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Nitky předních peněz 15 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Hajana 8 zl 5 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila Manda Hajanová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana
5 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Manda Hajanová prodala podsedek z roubanicí Jírovi Bartoně Silného za summu 40 zl. Závdanku jí dal 6 zl, placením od letha ut s[upr]a po
2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mikuláš Zdeňků, Václav Šidláků S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Bartoně Silného za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.

Letha 1607 za purk[mistra] Daniele Třískala Jíra Bartoně Silného prodal podsedek Martinovi Kubovýmu za 35 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Jan Blanař, Vaněk Petrů S.R.S.A.N.
f 162a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Kubů za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Kubů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Kubů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Letha 1611 za purgk[mistra] Pavla Tomášového položil Martin Kubů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.

Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Martin Kubů prodal ten grunt Vaškovi Jíry Srnových za summu 35 zl. Závdanku jemu dal 5 zl 15 gr a platiti jej má po 1 zl do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení a roboty odbývání Jan Jíry Srnů a Jíra Moňků S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Vašek Jíry Srnového za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Jíry Srnového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Jíry Srnového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vašek Jíry Srnového položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Vašek Jíry Srnového položil za grunth ut s[upr]a 1 zl. Ten přijat a odveden jest do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Nitky.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Vácslav Srnů položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Zvedinosů.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Vácslav Srnů položil za grunth Mikulášovi Zvedinosovi 15 gr.

f 162b
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Václav Srnů položil za grunt, kteréž přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Václav Srnů položil za grunt Mikulášovi Zvedinosů a přijal 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Srnů položil za grunt Mikulášovi Zvedinosů 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Srnů položil za grunt, ty přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Srnů položil za grunt a ty přijal Mikoláš ut s[upr]a 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Václav Srnů Mikulášovi Zvedinosovi 2 zl. A tak Zvedinos na tom gr[untě] nic více nemá.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Václav Srnů položil a zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Václav Srnů položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Václav Srnů položil a zůstává za ouřadem velickým 1 zl.
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Václav Srnů položil peněz ročních a ty zůstávají za ouřadem 1 zl.