Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunth Jana Sečnového

f 171a

Ten Jan vejš psaný má podsedek podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 53 od Jíry Šimkového koupený za 44 zl.
Za kderýž jest od letha [15]85 až do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 30 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává Jírovi Šimkovýmu od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl – 13 zl 15 gr.
Rukojmě Jan Hanáček, Václav Pernů, Martin Ležakujů a Mikuláš Čejků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Sečnů Jírovi Šimkovému za grunth
3 zl.
Letha [15]95 položil Jan Sečnů za grunth Jírovi Šimkovi 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Sečnů za grunth Jírovi Šimkovi 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Sečnů za grunth Jírovi Šimkovi 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Sečnů za grunt svůj Jírovi Šimkovi ostatních peněz 1 zl 15 gr. A tak grunt svůj doplatil.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového nápadníci n[ebožtíka] Jana Sečny jakož byli prodali letha 1606 tento podsedek Janovi Mitáčkovi za za hotových 6 zl. Ten podsedek Jan Mitáček prodal Václavovi Dúbravovi hrnčíři za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Hašaša, Jan Šťávů, Jíra Košťál SRS.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého položil Václav Doubrava za g[runt] Janovi Mitáčkovi 2 zl.
f 171b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Lida, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Václavovi Doubravovi, prodala podsedek ut sup[ra] Mikulášovi Kozubovýmu za summu 28 zl. Zádanku jí dal
3 zl 15 gr a pustila mu, což zaplacenýho měla 1 zl 15 gr, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Krčma a Mikláš Janíčků S.R.S.a N.
Téhož letha a za purg[mistra ut s[upr]a položil Mikuláš Kozubů za gr[unt] Janovi Mitáčkovi 1 zl.

Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového Mikuláš Kozub prodal podsedek ut s[upr]a Ondrovi Kročilovi za summu 28 zl. Závdanku jemu dal 5 zl a což zaplaceného měl 1 zl ten Mikuláš Kozub, pustil jej Ondrovi Kročilovi, ostatek platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Hanačka a Jura Trnka S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Ondra Kročil trojích peněz za g[runt] Janovi Mitáčkovi 6 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Ondra Kročil prodal grunt svůj se vším příslušenstvím Jírovi Sekerkovi, jakž jej koupil, za summu 28 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 12 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bajana a Mikuláš Hlahola SRSN.
Téhož leta a za téhož purgkmistra Jura Sekerka položil za grunt Janovi Mitáčkovi 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jura Sekerka položil za grunt Janovi Mitáčkovi 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Sekerka položil za gr[unt] Janovi Mitáčkovi 1 zl.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Sekerka položil za grunt Janovi Mitáčkovi 1 zl.

Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského Jíra Sekerka prodal ten grunth Mikulášovi Krupicovi za summu tu, což na něm dopláceti jest, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jíra Vojtický, Jan Kloboučník S.R.S.a N.
f 172a
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jíra Sekerka přinesl vysvědčení od Jana Mitáčka z Hluku, že těch 7 zl, kteréž jemu na tom gruntě náležely, že jest je témuž Jírovi Sekerkovi prodal za 1 zl 22 gr 3 den. A Jíra Sekerka zase všecky ty peníze na témž gruntě Mikulášovi Krupicovi, držiteli téhož grunthu, jest pustil. A tak Mikuláš Krupice má jej zouplna zaplacený.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Krupice položil za grunt, kteréž přijal Pavel Matoušů 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Krupica položil Pavlovi Matoušovi 1 zl 15 gr.
Leta 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Krupica položil Pavlovi Matoušovi 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Krupica položil vdově pozůstalé po nebo[žtíku] Pavlovi Mathoušovi
1 zl.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Mikuláš Krupica položil peněz ročních vdově po nebo[žtíku] Pavlovi Mathoušovi
1 zl.