Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunth Vaňka Martina Duných

f 181a

Letha Páně 1590 Vaněk vejš psaný podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 126 koupil podsedek od Anky Nevrlý za summu 40 zl.
Na kderýž jest do letha [15]92 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 10 zl a ještě dopláceti zůstává 30 zl. Na to jest zadržel letha [15]93 sirotku n[ebožtíka] Daniele Mhúrka 1 zl a tak ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Ta summa nadepsaná náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Kuně, sirot[ku] po n[ebožtíku] Danielovi Mhúrkovi zůstalému, i s tím 1 zl zadrželým 15 zl.
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Baďourového též náleží Ance 12 zl. Ty se tejž Kuně a Ance od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 2 zl.
Item Ance Nevrlý náleží na posledních penězích spolu s Kunou dcerou její 3 zl.
Rukojmě Janík Thalajů, Jan Kvizín R.S.N.
f 181b
Letha [15]94 položil Vaněk Martina Duných za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Téhož letha přijato na zadržalé peníze od něho 1 zl.

Letha [15]95 ten grunth nahoře psaný prodán od Vaňka Duných Bartoňovi Louckému za summu 34 zl. Na to jest položil peněz Vaňkovi při odevzdávce 2 zl a k tomu roční peníe položil 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 zl. Rukojmě Martin Sanitrník, Šimek Kramlů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Bartoň Loucský za grunt svůj 3 zl.
Leta 1598 položil Bartoň Loucký za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Bartoň Loucský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Loucký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka
1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Bartoň Loucký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1 zl.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a Bartoň Loucký prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Štěrbovi za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Lukáš Sládků, Vávra Mozolových S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Šterba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Štěrbů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1 zl.
f 182a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Štěrbů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Štěrbů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Štěrba za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 6 zl.
Přebráno jest na ty sirotky n[ebožtíka] Daniele Mhourka o
7 zl, náležely na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Baďurového, kteříž sirotci jsou zběhlí a spravedlnost jejich k ruce Jeho [Mil]osti Páně se vyzdvihovati má, jakož i těch 7 zl k ruce Jeho [Mil]osti Páně jest přijato.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Štěrba položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Štěrba položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele ut s[upr]a za 2 leta
4 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Štěrba položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl. Ty jsou přijaté k ruce JM Páně.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Jíry Štěrby prodán jest grunt tento Mikulášovi Zvedinosovi za summu 25 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Thomášů a Pavel Slováčků S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Zvedinosů položil za grunt 1 zl. Jsou přijaté k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Mikuláš Zvedinosů položil za grunth 1 zl. V tom zlatém odvedl jeden klát včel k ruce Jeho [Mil]osti Páně.

f 182a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláš Švajskýho koupil jest ten grunt ut supra Mikuláše Zvedinosa Jan Škromach na doplacení summy za 20 zl. Závdanku položil, kteréž Mikuláš Zvedinosů přijal, 5 zl 15 gr, ostatek placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Mikuláš Zvedinosů, Mikuláš Srnů SRSAN.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Škromach položil za grunt do důchodův JHM 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali svrchu obsažený grunt týž purg[mistr] z ouřadními Martinovi Chudýmu za summu bez závdanku 20 zl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jan Tuřanský a Vavřínek Jelínek SRSaN.