Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunth Jana Valných

f 191a

Ten Jan vejš psaný má podsedek podle kněh starých prostředních purkrechtních v listu 108 zaplacený.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Javourek majíc podsedek ut s[upr]a od Jana Valného za hotové peníze koupenej, zase jej prodal Lukášovi Sládkových za summu 15 zl hotových. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Pavel Tomášů, Jíra Javourek S.R.S.A N.
A tak má podsedek zaplacenej.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Lukáš Sládků prodal podsedek Mikulášovi Krčmovi za summu 31 zl. Závdanku je[mu] dal 3 zl, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Lukáš Sládků, Martin Kubů S.R.S.A N.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Mikuláš Krčmů prodal podsedek Mikulášovi Vachounovému za summu 31 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Krčmů a Tomáš Pešků SRSAN.
Téhož letha ut s[ur]a položil Mikuláš Vachounů za grunt Lukášovi Sládkových 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Vachounů za g[runt] Lukášovi Sládkových 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Vachounů za g[runt] Lukášovi Sládkových za štyri letha 8 zl.
f 191b
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Vachúnů položil za grunt Lukášovi Sládkovi 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Vachúnů položil za grunt Lukášovi Sládkovi 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Vachúnů položil za gr[unt] Lukášovi ut s[upr]a 2 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Víthového Mikuláš Vachounů položil za grunt Lukášovi Sládkovi 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Kristyna, vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Vachounovi, prodala podsedek požár tento Janovi Vachounovi za summu 25 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Václav Šavara a Mikuláš Zvedinosů S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Vachounů položil za grunt 1 zl. Ten 1 zl jest vydán vdově po n[ebožtíku] Lukášovi Sládkovém pozůstalé na vychování dítek.

Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Vachounů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Sládkového 1 zl. Zůstává za ouřadem, jest vydán Janovi Bílému podle správy od ouřadu učiněné.
Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Vachounů položil za grunt ten ut s[upr]a 1 zl. Ten přijal Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Lukáše Sládka.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Vachounů položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jan Lukáše Sládka.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky Jan Vachounů položil za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Lukáše Sládka
1 zl. Ten jest vydán Janovi Bílému.
f 192a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jan Vachoun položil za grunt peněz, kteréž přijal Jan Bílej 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Vachoun položil za grunt Janovi Bílému, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Vachounů nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Vachúna 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Vachounů položil nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláša Vachouna 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Vachúnů položil nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikuláša Vachúna 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali podsedek týž purg[mistr] z ouřadními Jana Vachúnového Janovi Tuřanskému za summu 25 zl. Závdanku položil tenž Jan Tuřanský 3 zl, placení ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jan Švehlů a Mikuláš Krupiců SRSAN.
Však majíce týž Jan Vachúnů na tomž podsedku 9 zl 15 gr vyplacenejch, takové taky tomu svrchu obsaženému Janovi Tuřanskému pouští.