Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunth Jana Klečaně

f 201a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 82 Jan vejš psaný koupil jest podsedek od Jana Kopřivy za summu 40 zl.
Závdanku jemu dal na tu summu 5 zl a ostatek 35 zl dopláceti zůstává osobám níže psaným, a to takto:
Item Janovi Kopřivovi po strejcích jejich a synech n[ebožtíka] Mikuláše Rudy 7 zl 15 gr. Na to jest vyzdvihl letha [15]92 a [15]93 od téhož Jana Klečaně 4 zl a ostatek jemu se ta spravedlnost má doplniti takto: letha [15]94 při Vánocích 2 zl a letha [15]95 při témž časi 1 zl 15 gr.
Item Vaňkovi Vsetínskému též náleží 8 zl.
Item Pavlovi Slaninovi 9 zl.
Item Miklovi Ohumovi 2 zl.
Item Šimkovi Kramlovému též náleží 5 zl.
Item Janovi Kopřivovi od Blahy Kmentova odvedených 3 zl 15 gr.
Ta summa těm všem osobám, jakž tuto navrchu pořadně zapsány jsou, jedny po druhých berouc mají bráti svou spravedlnost od letha [15]94 po 2 zl.
Rukojmě Pavel Pavelků, Jakub Ovčák R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Klečan Janovi Kopřivovi 2 zl.
Letha [15]95 při Vánocích položil Jan Klečan za grunth
2 zl. Z toho vzal Jan Kopřivů 1 zl 15 gr a Vaněk Vsetínský též vzal 15 gr.
f 201b
Letha [15]96 položil Jan Klečanů za grunt 2 zl. Ty sou dány Vsetínskýmu oba zl.
Leta [15]97 položil Jan Klečanů za grunt svůj Vsetínskému
2 zl.
Leta 1598 položil Jan Klečanů za grunt svůj Vaňkovi Vsetínskému 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Klečanů za grunt svůj Vaňkovi Vsetínskému 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Klečanů za grunt Vaňkovi Vsetínské[mu] 2 zl. A tak již tu Vaňkovi Vsetínskému nic nenáleží.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Klečan prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Krčmovýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Vaněk Petrů, Martin Kubů S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Krčmů za grunt Pavlovi Slaninovi 1 zl. Ten přijala Kateřina Slaninka.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Krčmů za g[runt] Kateřině Slanince 1 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Krčmů za g[runt] Kateřině Slanince 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Krčmů za g[runt] Kateřině Slanince 2 zl.
NB. Jakož náleželo Klečanovi na tomto podsedku peněz vyplacených 15 zl, takové peníze Klečanova manželka před ouřadem velickým oddala Vaškovi Mrouzilovi z lásky přátelské. A tak Klečanka na tom gruntě nic nemá.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Krčma za g[runt] Kateřině Slanince 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Krčma za grunt Kateřině Slanince 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Krčma za gr[unt] Kateřině Slanince ostatní 1 zl.
f 202a
Jakož náleželo na tom gruntě Miklovi Ohumovi 2 zl, ty jest Mikuláš Krčma koupil za 20 gr.
Též skoupil od Kateřiny, dcery Šimka Kramlového, což se jí z tohoto dílu dostalo, totiž 1 zl 20 gr za hotových 25 gr. A tak ta Kateřina tu nic nemá.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Krčma za g[runt] na nápadníky Šimka Kramlového 2 zl.

Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Krčma prodal grunt tento Blahovi Kramlovému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a platiti jej má rok po roku po 2 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu Mikuláš Janků a Jíra Štěrbů S.R.S.a N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Blaha Kramlů položil za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Kramlového 1 zl 10 gr a Vaškovi Mrouzilovi podle odvedení od manželky Klečanovy 20 gr.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Blaha Kramlů položil za grunt dvojích peněz 4 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Klečan jakož měl na tomto gruntě mimo vyzdvižení závdanku 4 zl a potom, co mu vydáno 20 gr, ještě 14 zl 10 gr, ty jest prodal purgkmistru a starším velickým na obec za 2 zl 27 gr. A tak tu již nic nemá.
Ty 4 zl, které Blaha Kramlů položil, přijaté na obec velicskou, ostatek mají kladené býti po 2 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Blaha Kramlů položil obci velické 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Blahy Kramlového prodán jest grunt tento požár Mikulášovi Krčmovému za summu 40 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Švejský a Ozvoldt Šelpický S.R.S.a N.

f 202b
Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Krčma prodal grunt tento Janovi Baňařovému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Víthů a Mikuláš Rabáček S.R.S.a N.
A jakož Mikulášovi Krčmovi na tomto gruntě, což na něm vyplatil mimo vyzdvižení závdanku 4 zl, ještě náleželo 14 zl
20 gr, takové peníze Mikuláš Krčma pustil Janovi Baňařovýmu. A tak ještě bude povinen Jan Baňařů za ten grunt dopláceti 20 zl 20 gr.
A jakož náleželo Šimkovi Kramlovému na tom gruntě 5 zl, ty jest prodal Mikuláš Zvedinos, nápadník po témž Šimkovi Kramlovým, Janovi Baňařovi za půl měřice ječmene.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil za grunt Jan Baňařů 1 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Baňařů položil za gr[unt] k obci velické 1 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Baňařů položil za grunt k obci velické 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Baňařů položil za gr[unt] k obci velicské 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Baňařů položil za grunth obci velicské 1 zl.
f 203a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Baňař položil za grunt obci velické 1 zl.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule po Janovi Baňařovi prodán jest grunt od purgkmistra a ouřadu Matějovi Kubíčkovi za summu 20 zl, placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Rabáček a Jan Vachoun SRSN.
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajkového Matěj Kubíčků položil za grunt obci velkicské 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Matěj Kubíčků položil obci velický 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodán jest grunth svrchu psaný od purg[mistra] a ouřadních Vavřínkovi Jelínkovi za summu bez závdanku 20 zl, placení ročně komu náležeti budú po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jan Pivků a Martin Žitnej SRSaN.