Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunth Jíry Štěrbového

f 211a

Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 17 Jíra vejš psaný koupil jest grunth od Matěje Večeře za 40 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních od letha [15]93 vyplnil 25 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 15 zl. Ty náleží nápadníkům po n[ebožtíku] Večeřovi zůstalým, kderéž sobě mají bráti při času vejš psaným po 2 zl.
Rukojmě Matěj Třískalů a Václav Pernů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Štěrba za podsedek 2 zl. Dány jsou nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Večeře.
Letha [15]95 položil Jíra Štěrba za grunth 2 zl. Ty sou dány nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Večeře.
Letha [15]96 položil Jíra Štěrba za grunth 2 zl. Sou v truhle, ty přijali nápadníci Večeřovi.
Leta [15]97 položil Jíra Štěrba za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Večeřovým, jsou jim vydány 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra Štěrba za grunt svůj 2 zl. Ty zuostávají při právě na nápad[níky] Večeřovy. Ty sou jim od práva vydány.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jíra Štěrba za grunt svůj 2 zl. Ty zůstávají při právě, sou vydány nápadníkům Večeřovým.
f 211b
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a jakož náleželo nápadníkům Večeřovým na tomto gruntě 3 zl, ty sou prodali Jírovi Štěrbovi za 14 gr peněz hotových. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Štěrba prodal podsedek ut s[upr]a s půl roubanicí Václavovi Tejneckýmu za summu 32 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svob[odný]. Rukojmě Daniel Baťových, Mikuláš Hašašů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Václav Tejnecký za g[runt] Jírovi Štěrbovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav Tejnecký za g[runt] Jírovi Štěrbovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Václav Týnecký za g[runt] Jírovi Štěrbovi 2 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Václav Týnecký prodal podsedek ut s[upr]a s půl roubanicí v Juříkovci Burjanovi Jurkovi za summu 32 zl. Závdanku jemu dal 7 zl a což na tom gruntě Jírovi Štěrbovi dopláceti 25 zl zůstávalo, ty jest ten

Burjan Jurků od téhož Štěrby koupil za 1 zl. A tak má ten podsedek zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu Pavel Řepa a Vašek Šidláků S.R.S.a N.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Burjanovi Jurkovi, prodala ten grunt otci svému Martinovi Hlavovi za 20 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Martinců a Václav Jíry Srnového SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Martin Hlava položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Zanechán při ouřadu na zaplacení dluhu po n[ebožtíku] Burjanovi Jurkovi.

Pusté