Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunth Václava Vachúna

f 231a

Ten Václav má podsedek od dávných leth zaplacenej a jsouce věku sešlého již jest i na zraku poražený.

Letha [15]96 ten podsedek jest prodán od Anky Vachoňový Vávrovi Mozolovi za 4 zl. Na to zavdal tejž Anně 1 zl a roční peníze položiti má, kteréž i položil též Anně 1 zl. Má doplatiti ještě od letha [15]97 po 1 zl.
Rukojmě Blaha Kmentů, Daněk Baťových S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Vávra Mozolových za grunt Anně Vachoňový 1 zl.
Leta 1598 položil Vávra Mozolových za grunt svůj ostatních peněz Anně Vachoňovej 1 zl. A tak ona tu již nic míti nebude.
Zaplatcenej j[es]t.

Pusté místo

Letha Páně 1613 za purgkmistra Jíry Žilky prodán ten požár Václavovi Dotkovi za summu 4 zl, platiti jej má počna letha 1616 po 1 zl. Rukojmě Václav Srnů a Martin Hudec SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Dotků položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Mozolových 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Dotků položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Mozolových 1 zl.

Pusté