Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunth Jíry Juračové[ho]

f 241a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 59 Jíra výš psaný koupil podsedek od Jana Čejky za 24 zl.
Závdanku témuž Janovi Čejkovi položil 3 zl a ostatek od letha [15]87 dopláceti zůstává po 2 zl – 21 zl.
Rukojmě Martin Rada, Ondra Juračků, Matěj Hošek a Jan Čejka R.S.N.
Ten Jíra vejš psaný z podsedku utekl, kterýž pustý a toliko místo prázdný zůstává.
Na němž náleží Kateřině, sirotku ne[božtíka] Matěje Vodného 14 zl.
A Janovi Čejkovi posledních peněz 7 zl.
Z toho jsou povinni rukojmě odpovídati a těm nápadníkuom s toho právi býti.

Ten podsedek pustý a zbořený mnoho leth zůstává.