Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Mikuláše Zdeňkového

f 251a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 18 ten Mikuláš vejš psaný koupil jest podsedek po Jírovi Jankovýmu, člověku zběhlém, grunth pustý za 23 zl.
Na kderúžto summu Markovi Tvrdoňových do letha [15]93 položil 6 zl a ještě témuž Markovi dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl – 17 zl.
Rukojmě Janík Thalajů a Jan Štefanů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Zdeňků Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Zdeňkových Markovi Tvrdoňovi
2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Zdeňků Markovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Zdeňků Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Leta 1598 položil Mikuláš Zdeňků za grunt svůj Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Zdeňků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 2 zl. Ty přijali starší vrbecští.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Zdeňků na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 1 zl. Zůstává při ouřadu velickým, odvedli je ouřadu velickýmu.
f 251b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mik[uláš] Zdeňků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do Vrbky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do Vrbky 1 zl. Ten přijali starší vrbečtí.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvdoně ostatní 1 zl.
A tak grunth zouplna docela zaplatil.

Pusté