Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Petra Zdeňkové[ho]

f 261a

Ten Petr drží podsedek, kderýž jest Markéta mateř jeho podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 114 za 30 zl [koupila] a na něm i s těmi od Jana syna jejího na místě jejím položenými vyplnila 5 zl.
Ten grunth i s těmi 5 zl témuž Petrovi, aby ji při sobě jakožto mateř svou ochraňoval, pustila. A ještě od letha 1592 dopláceti Markovi Tvrdoňovému do Vrbky tenž Petr zůstává
25 zl. Na těch 25 zl položeno letha [15]92 a letha 1593 3 zl a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 22 zl.
Rukojmě Jíra Hudec a Jíra Ochlasta R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Petr Zdeňků Markovi Tvrdoňovi 2 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého ten podsedek jsouc od mnoha leth pustý, aby tak nezuostávalo, jest z vuole vrchnosti prodán Janovi Šanovskému za 5 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Janků a Jíra Hudců S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Šanovský za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 15 gr.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jan Šanovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 2 zl. Přijal je fojt velikovrbecký.
f 261b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Šanovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky
1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Šanovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně 1 zl 15 gr.
A tak grunt svůj doplatil.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Šanovský prodal grunt tento Pavlovi Slováčkovému za summu 15 gr. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání povinnosti panské i obecní Jan Baňař S.R.S.a N.

Pusté