Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Jíry Patajské[ho]

f 271a

Ten Jíra má svůj podsedek od dávních leth zaplacenej.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala podle rozdílu statku n[ebožtíka] Jíry Patajského Lida, vdova po něm pozůstalá, ujala podsedek s roubanicí a s půl achtelem vinohradu v Dolní hoře v summě 75 zl. Závdanku položila 1 zl a dílu svého sobě srazila 19 zl 15 gr a tak zůstává dopláceti 54 zl 15 gr placením od letha 1602 za grunt po 2 zl a za vinohrad podle hory práva po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Pavel Kolář, Bartoš Petlejchů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk Vsetínský na místě Lidy ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vaněk Vsetínský za grunt 2 zl, též položil za vinohrad 1 zl. Sou vzaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Vaněk Vsetínský za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského
2 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Lida, vdova zůstalá po n[ebožtíku] Vaňkovi Vsetínském, prodala podsedek z roubanicí v Jiříkovci Jírovi Hrnčíři za summu 30 zl. Závdanku dal 1 zl, přijala jej Lida ut s[upr]a, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Tomáš Pešků, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Patajského 2 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Jíra Hrnčíř prodal týž podsedek Pavlovi Vítovýmu za summu 30 zl. Závdanku mu dal 3 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hašaša a Daniel Baťů
S.R.S.a N.
f 271b
Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Pavel Vítů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Vítů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 6 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Víthů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Víthů položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského za 2 leta
3 zl.

Téhož letha Pavel Víthů prodal ten grunt s roubanicí na Podhájí Janovi Havranovému za 30 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Pešků a Vašek Šidláků SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Havranů položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 1 zl 15 gr.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Jana Havranového prodán jest grunt tento Vaňkovi Duných za summu 34 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jíra Moňků a Martin Václavů S.R.S.a N.

Pusté