Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunth Martina Škopového

f 21a

Ten Martin vejš psaný má grunth svůj se čtvrtí roli od dávních leth již zaplacený.

Letha 1598 Martin Škopů podli kšaftu svého oddal ten grunt ze čtvrtí roli Václavovi synu svýmu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu i povinnosti panské Martin Rabáček, Jura Štěrba S.R.S.N.
A tak grunt svůj zaplatcený má.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Pavel, syn n[ebožtíka] Václava Slováčkového, ujal tento grunt, aby z něho roboty, platy a jiné povinnosti panské odbýval. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pivků a Mikuláš Zvedinos S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr a ouřad prodali ten grunt ze čtvrtí roli požár pustý Janovi Zálešákovi za 16 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní odbejvání Pavel Šebesta, Jíra Moňků SRSN.

Pusté
f 21b
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Martinovi Jadrnému za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě Jan Pivků a Martin Žitný S.R.S.N.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Válkova ujal grunt se čtvrt roli Jan Šitnej po Martina Jadrného za summu 12 zlm, platiti má po vyjití 3 leth po 1 zlm komu náležeti bude až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní Martina Drahoše a Mikuláše Sekerka S.R.S.a N.R.