Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunth Jíry Hudce

f 291a

Letha Páně 1589 ten Jíra vejš psaný koupil jest podsedek od Matěje Duných za 30 zl.
Na to jest závdanku Dorotě, manželce po neboštíkovi Matějovi Baťovi zůstalé, položil 2 zl a ostatek 28 zl dopláceti zůstává od letha [15]90 při Vánocích po 2 zl osobám zejména těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Baťovýho i s mateří jejich 18 zl. Na to jest zadržel do letha [15]93 7 zl.
Týž náleží na tom gruntě posledních peněz 10 zl Matějovi Duných.
Letha [15]94 položil Jíra Hudců peněz purgkrechtních 2 zl.
Více položil na peníze zadrželé 2 zl. Oboje odvedeny do truhlice javornické.

Leta 1598 Dorota Mlynářka javornická majíc na tomto gruntě spravedlnost, prodala jej Matějovi Duných za summu 15 zl. Kderéžto peníze týž Matěj Duný Dorotě Mlynářce na gruntě Šimka Kramlovýho odvedl. A tak grunt má za volný a svobodný odevzdaný a zaplatcený. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské (neuvedeno).

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu statku n[ebožtíka] Matěje Duných prodán grunt ut s[upr]a z roubanicí Vávrovi Kolářovi Nivnickému za summu 18 zl. Závdanku položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pecen, Jan Fusek S.R.S.A N.
f 291b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vávra Kolář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vávra Kolář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vávra Kolář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vávra Kolář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Vávra Kolář prodal podsedek ut s[upr]a z roubanicí a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi Bánovský[mu] za 17 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl. A což měl Vávra zaplaceného 1 zl 15 gr, ty jest Martinovi Bánovskýmu pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Mirošovský, Mikuláš Zdeňků S.R.S.A N.

Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala Martin Bánovský prodal podsedek z roubanicí v Krutkém Vaňkovi Petrovému za summu 16 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 2 zl 15 gr a pustil Martin Bánovský témuž Vaňkovi, což zaplaceného měl 1 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Bílých, Jíra Hašaša, Jíra Valků S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Vaněk Petrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Vaněk Petrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Vaněk Petrů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Vaněk Petrů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Petrů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Petrů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Petrů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.

Pusté

Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského po smrti Vaňka Petrova prodán jest ten podsedek Pavlovi Špačkovi za summu
3 zl. Závdanku dal 1 zl, dopláceti má jej po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Gotfrýd Kraus, Jíra Rosa S.R.S.N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Pavel Špaček položil za gr[unt] Martinovi Slovákovému do Strážnice 1 zl.

Pustý