Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunth Jana Zvedinosova

f 301a

Ten Jan vejš psaný má podsedek svůj od Jana Řepy podle zápisu kněh purkrechtních starých v listu 92 za 20 zl koupený.
Kderýž má platiti letha [15]94 při Vánocích po 1 zl, ta všecka summa náleží Janovi Řepovi. Na to jest jemu závdanku položil 1 zl.
Rukojmě Jan Kvizín a Jan Sečnů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan Zvedinosů Janovi Řepovi za podsedek 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan Zvedinosů Janovi Řepovi 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Zvedinosů Janovi Řepovi 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Zvedinos Janovi Řepovi 1 zl.
Leta [15]98 položil Jan Zvedinos za grunt Janovi Řepovi 1 zl.

Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Jan Zvedinos prodal podsedek svůj Martinovi Petlejchovi za summu 17 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zvedinos, Tobiáš Oulehlů S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Petlejchů za grunt svůj Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Petlejchů za grunt Janovi Řepovi 1 zl.
f 301b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Martin Petlejchů prodal podsedek s roubanicí Mikulášovi Hašašovi za summu
16 zl, z toho sobě srazil, což jemu Martin Petlejchů pustil
4 zl, ostatek platiti má Janovi Řepovi od letha ut s[upr]a po 1 zl až do vyplnění 12 zl. Odevzdán za volný a svob[odný]. Ruk[ojmě] Vávra Kolář, Martin Petlejchů S.R.S.A N.
Letha 1601 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Hašašů za grunt Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Hašaša za g[runt] Janovi Řepovi 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Hašaša za g[runt] Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Hašaša za grunt Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Hašaša za g[runt] 1 zl. Ten přijal Pavel syn Řepů na díl svůj.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Hašaša za grunt Pavlovi synu Řepovému 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Hašaša za gr[unt] Pavlovi synu Řepovýmu 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Hašaša za g[runt] ostatních peněz 5 zl. A tak má grunt zaplacený.
Pusté