Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunth Martina Valouchova

f 311a

Ten Martin má podsedek svůj od Anky Vachňové za 15 zl koupenej. Ty všecky peníze na tom gruntě náleží tej Ance napřed psanej.
Na to jest jí položeno závdanku letha [15]90 1 zl a ostatek od letha 1591 platiti má při Vánocích po 1 zl. Letha [15]91 položil Martin Valouchů Ance Vachňovej 1 zl.
Rukojmě Matěj Skalička a Jan Zýbal R.S.N.
Letha [15]92 a [15]93 položil Martin Valouchů Ance Vachňovej 2 zl.
Letha [15]94 položil Martin Valúchů Ance Vachňovej 1 zl.
Letha [15]95 a [15]96 položil Martin Valouchů položil dvojích peněz 2 zl. Z toho dáno Ujcovi po Ance Vachňové 1 zl, Zuzaně též dáno po též Vachňové 1 zl.
Leta [15]97 položil Martin Valouchů Ance Vachňový 1 zl.
Leta 1598 položil Martin Valouchů za grunt 1 zl. Ten ujala Dorota po Anně Vachňové, dcera její.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Valouchů za grunt svůj 1 zl. Ten zůstává při ouřadu, vydán Dorotě.

Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a Maruše Valouchova prodala podsedek ut s[upr]a Janovi Fouskovi za 14 zl. Závdanku dáti má o svatým Václavě 1 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kozub, Pavel Bošácký S.R.S.N.
f 311b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala purgmistr a starší prodali tento podsedek i s roubanicí Vaňkovi Martina Duných za 14 zl bez závdanku, platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jan Duných, Mikul[áš] Hašaša
S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk Duných za g[runt] Zuzanně Vachňovej 15 gr. Zůstává se jí ještě dovzíti 4 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vaněk Duných za grunt 1 zl. Ten jest vydán Janovi Ujcovi, nápadníku Anny Šimka Vachňového. Zůstává se jemu ještě 1 zl 7 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Vaněk Duných za g[runt] 1 zl. Ten přijal Jan Ujec.
Na tom gruntě náleží těmto:
Nápadníkům po Anně Vachúnové 2 zl 15 gr.
Zuzanně Ochabčinej na Souchov 9 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového položil Vaněk Duných za grunt na nápad[níky] po Zuzaně Ochabce 15 gr.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Vaněk Duných za gr[unt] na nápadníky po Zuzaně Ochabce 1 zl. Zuostávají při ouřadu.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Vaněk Duných za gr[unt] nápadníkům po Zuzanně Ochabce 1 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Vaněk Duných za g[runt] nápadníkům po Zuzanně Ochabce 3 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Duných položil za grunt nápadníkům Zuzany Ochabky 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Duných položil za grunt nápad[níkům] Zuzany Ochabky 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Duných položil za gr[unt] nápad[níkům] Zuzany Ochabky 1 zl.

Pusté