Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunth Mikuláše Hoškového

f 321a

Letha Páně 1585 podle regimentu purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněného prodán jest grunth z půl lánem roli, z vobilím, osetím, koňmi dvěma, s vozem, pluhem, bránami, krávami dvěma, jalovicí jednou, ovcemi sedmerými a jinými věcmi v témž zápisu obsaženými Mikulášovi Hoškovému z Vrbky za summu 200 zl. Ta všecka summa náleží sirotkům nebožtíka Jíry Šidlákova.
Rukojmě za placení téhož gruntu a jiné povinnosti Václav Šáchů, Petr Hošků z Velké Vrbky, Matěj Hošků, Jíra Šimků, Petr Thomšů, Martin Řičice, Daniel Buček R.S.A.N.
Na to jest letha výš psaného 1585 až do letha [15]93 vyplnil i s tím, což zadrželých, kteréž je[mu] do dluhuov uvedeny jsou, položiti má 62 zl. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má sirot[kům] výš psaným 138 zl po řadně po 6 zl.
Letha [15]94 položil Mikuláš za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Hošků za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Hošků za grunth 6 zl.
f 321b
Leta [15]97 položil Mikoláš Hložků(!) za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Mikuláš Hložků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova 6 zl.
Leta [15]99 položil Mikuláš Hložků za grunt dvůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Hošků na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka za grunt 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Hošků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 6 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Daniele Třískalového Jan Hošků prodal grunt s půl lánem roli, z 2 konimi Elijášovi Mirošovskému za summu 130 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 6 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Mirošovský, Jan Hošků, Michal Pivků, Pavel Větrů S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Eliáš Mirošovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
3 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Eliáš Mirošovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Eliáš Mirošovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Eliáš Mirošovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
9 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Eliáš Mirošovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 6 zl.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Eliáš Mirošovský položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
12 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Eliáš Mirošovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 6 zl.

Pusté
f 322a
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Eliáš Mirošovský položil za grunt a ty přijal Václav Šidlák do Louky 1 zl.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule jest od toho svrchu psaného polulání jedna čtvrt roli odprodána Jírovi Janoškovému za summu 25 zl bez závdanku, platiti jej má po vyjití třech leth po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijaké povinnosti panské a obecné Jan Tuřanský a Jan Soukal SRSaN.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jíra Janoškův položil a ten přijal Václav Šidlák do Louky 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jíra Janoškův položil a ten přijal Václav Šidlák 1 zl.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jíra Janošků položil peněz ročních a ten přijal Václav Šidláků 1 zl.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt Pavel Obětovský druhou čtvrt roli od ouřadu velického za summu 25 zlm, platiti se má ročně po 1 zlm komu náležeti bude. Závdanku položil 4 zlm, které přijal Jan Kolářů a neměl sobě týž grunt odevzdaný a ten grunt jest znovu vystavěl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Měsíček a Mikuláš Štěrba S.R.S.a N.R.