Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunth Martina Šidláka

f 361a

Ten Martin vejš psaný má grunth se čtvrtí roli, kderýž jest byl podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 135 od nebožt[íka] Martina Škrobenýho za 80 zl koupený, kterýž byl zaplacen.
A zase tenž grunth letha 1588 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listru 87 jest zase s touž čtvrtí roli, z achtelem vinohradu v Dolní hoře byl jest Janovi téhož Škrobenýho za 200 prodán.
Kderážto summa náleží dětem po témž Martinovi Škrobeným zůstalým, totiž vejš psanému Janovi a Mandě sestře jeho.
Ten Jan nejsouce ženatý umřel, spravedlnost po něm zůstalá na Mandu sestru jeho připadla. A ta Manda se za Martina Šidlákového vdala, a tak ten grunth svůj zaplacenej má.
f 361b
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala podle rozdílu statku n[ebožtíka] Martina Šidláka prodán grunt ze čtvrtí roli, ze 3 konimi, z vozem, pluhem, z železy, bránou, se vším osetím a jiným dobytkem, jakž v rejstřích sirot[čích] zapsáno stojí, Mandě vdově za summu 300 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 137 zl 12 gr a závdanku z užitku dáti má 20 zl, ostatek platiti [má] od letha 1608 po 8 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Škrobený, Pavel Pivků, Mikuláš Švehla, Pavel Vítů, Jan Sup, Pavel Větrů, Martin Žádalů, Jan Jakšů S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Manda Šidláková položila závdanek ut s[upr]a 10 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel Tuřanských na místě Mandy Šidlákové ostatek závdanku 10 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Tuřanských na místě Mandy Šidlákové za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 6 zl. A tak mu puštěno, aby platil po 6 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky [položil] Pavel Tuřanský na místě Mandy Šidlákové za g[runt] čtverých peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 20 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tuřanský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 6 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tuřanský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka
12 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tuřanský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka
6 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tuřanský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka peněz 3 zl.
Pusté