Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunth Jíry Ondry Jakšového

f 401a

Ten grunth jest byl za 120 zl koupen, na němž jest pro spuštění jeho proděláno 56 zl 5 gr a jest puštěn vejš psanému Jírovi toliko v 63 zl 25 gr.
Z tej summy dílu svého srazil 40 zl a sestře své dopláceti má 23 zl 25 gr. Na to Matěj Dřímalů povinen jest od letha [15]94 při Vánocích ku pomoci jemu 17 zl po tři letha po 2 zl a od letha 1597 po 4 zl vyplniti. A Jíra 6 zl 25 gr má po 2 zl od letha [15]94 při Vánocích pokládati.
Těch všech 23 zl 25 gr náleží Kateřině, dceři sirot[ka] ne[božtíka] Ondry Jakšovýho. Těch 6 zl 25 gr vejš psaných Jíra Martinovi bratru svému jest spravil.
Rukojmě Thoman Smolinský a Tomáš Ležakujů S.R.S.
Letha [15]94 položil Matěj Dřímalů za grunth na místě Jíry Ondry Jakšovýho 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Ondry Jakšových 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Ondry Jakšových 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Ondry Jakšového 2 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Ondry Jakšového 2 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Matěj Dřímal za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového 2 zl.
f 401b
Leta [15]97 Václav Barinus grunt napřed psaný frejmarkem od Jíry n[ebožtíka] Ondry Jakšových dostal zaplatcený a v ničemž nezávadný.
Toliko Matěj Dřímalů má z toho gruntu dopláceti po 2 zl, totiž 9 zl.
A Jíra Ondry Jakšového též doplatiti má 6 zl 25 gr.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Matěj Dřímalů na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového za grunt 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Matěj Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového
1 zl.
Jíra Ondry Jakšového skoupil na tomto gruntě od Martina Kulhánka, manžela Kateřininého, což jí na tomto gruntě náleželo 6 zl 25 gr, dal jemu za to jalovici. A tak tu ta Kateřina nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Matěj Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mik[uláše] Šidláka položil Jan, syn Matěje Dřímala, za grunt na doplacení dluhu ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového 2 zl.

Letha 1601 za purg[mistra Daniele Třískala prodán grunt se čtvrtí roli a s vinohradem v Dolní hoře Kateřině, pozůstalé po n[ebožtíku] Václavovi Barinusovi, s 1 krávou, se 3 svinského dobytka i se vším osetím za summu 60 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 30 zl a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého ještě 30 zl, placením od letha 1602 po 3 zl. Odevzd[án] za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Daniel Baťů, Jíra Pernů, Mikuláš Šavara S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položila Kateřina Barinusova za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Barinusa 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Petlejchů za g[runt] na místě Kateřiny ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Barinusa 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Petlejchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Barinusa 2 zl.

Pusté místo