Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunth ne[božtíka] Vaňka Mathoušovýho

f 411a

Ten grunth n[ebožtíka] Mathouše měl zaplacený a po smrti jeho Ondra a Jan synové jeho na témž gruntě, ku kterémuž půl lánu roli přináleží, spolu se živí a hospodaří.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového Ondra, syn pozůstalý po vejš psaném Vaňkovi Mathoušových, prodal grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, s železy, bránou Janovi bratru svému za 80 zl. Z toho sobě týž Jan dílu svého srazil 40 zl a ostatek, totiž 40 zl, Ondrovi bratru svému dopláceti má od letha 1602 po 2 zl. Obilím a jinými věcmi tím se spolu spravedlivě rozdělili. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Myjavský, Jan Mitáčků, Tobiáš Oulehlů, Mikuláš Sučanský
S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Mathoušových za g[runt] Ondrovi Mathoušových 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Mathoušových za g[runt] Ondrovi Mathoušových 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Mathoušových za g[runt] Ondrovi Mathoušových 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Mathoušových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Mathoušových 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Mathoušových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Mathoušových 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Mathoušových na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Mathoušovýho 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Mathoušových za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Mathoušového 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Matoušů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Matoušového
2 zl.
f 411b
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Matoušů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Matoušového 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Matoušů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Matoušové[ho] 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Krupice přiženíce se k vdově po n[ebožtíku] Janovi Matoušovém pozůstalé, položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Matoušového 1 zl. Ty přijal Pavel Ondry Matoušového.

Letha 1628 za purgkmistra Pavla Radějovského Mikuláš Krupice prodal ten grunth s půl lánem roli Jírovi Sekerkovi za summu tu, což na něm dopláceti jest, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jan Janíků, Jan Bílý S.R.S.N.
NB. Podle bedlivého vyhledání našlo se, že na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Matoušového zůstává se doplatiti ještě
15 zl.
Letha 1629 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Sekerka položil za ten grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Mathoušového 2 zl. Ten přijal Pavel, s[irotek] n[ebožtíka] Ondry Mathoušového.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jíra Sekerka položil za grunth 1 zl. Ten přijal Pavel, s[irotek] n[ebožtíka] Ondry Mathoušového.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jíra Sekerka položil za gr[unt] 1 zl. Ten přijal Pavel, s[irotek] n[ebožtíka] Ondry Mathoušového.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jíra Sekerka položil za gr[unt] Pavlovi Mathoušovému 1 zl.
f 412a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jíra Sekerka položil za grunt Pavlovi Matoušovému, kteréž přijal 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky na místě Jíry Sekerky položil za grunt Mikuláš Krupice Pavlovi Mathoušovému, on jich přijal 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jury Čejky na místě Jury Sekerky Mikoláš Krupice položil za grunt Pavlovi Matoušovému 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuláš Krupice na místě Jury Sekerky položil za grunt Pavlovi Matoušovému 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jířík Sekerka položil a Mikuláš Krupice zaplatil Pavlovi Matoušovi 1 zl.
A tak co ještě Pavlovi Matoušovi po n[ebožtíku] Ondrovi Matoušovém náleží na témž gruntě 6 zlm dobírati a Mikuláš Krupice má dle odvodu mezi nima učiněného jich na místě Jiříka Sekerky zaplatiti.
Jakož Mikuláš Krupica po Zuzanně manželce svej, někdy pozůstalej po n[ebožtíku] Janu Matouškovém, nápadem na tomž gr[untě] dostal 65 zl a sám vyplatil 9 zl, což činí v summě
74 zl, ty jest on dle odvodu ut s[upr]a Jiříkovi Sekerkovi pustil. A tak Mikuláš Krupica nic více na tomž gruntě nemá, nýbrž všecko Jiříkovi Sekerkovi náleží.
f 412b
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jiřík Sekerka zemřel a po sobě zanechal grunt svůj zaplacený, takový jest ležíce na smrtedlné posteli tehdy odporučil Jiříkovi Sekerkovi synu svému za zaplacený. Který se jemu připisuje za volný [a] svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Supů, Pavel Pešek SRSN.