Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunth Jana Vachounového

f 421a

Ten Jan vejš psaný má grunth podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 26 od Václava otce svého koupený za summu 60 zl.
Kderýž jest podle téhož zápisu vejš psaného zouplna otci svému zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nezůstává.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Vachounovým, Mikulášovi synu jeho za summu 100 zl. Závdanku dáti má při posudku příštím letha 1607 4 zl a ostatek platiti při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kolář, Pavel Thomanů, Mikuláš Mokrých, Jan Kvizín S.R.S.A N.
Mikuláš svrchu psaný srazil sobě na tomto gruntě svém dílu svého otcovského 25 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Vachúnů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachúnové[ho] 2 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Mikuláš Vachúnů prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 konimi, s vozem, pluhem, bránú a jiným hospodářstvím Janovi Vachounovýmu za summu
100 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a dílu svého sobě srazil 25 zl, ostatek platiti má od letha 1610 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Mitáček, Martin Žádalů, Vašek Šidláků S.R.S.A N.
f 421b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Vachounův za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachounového 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Vachounů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachouna 6 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Vachounů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachouna 3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňař Jan Vachounů položil za gr[unt] (nedopsáno).
Utekl.

Nápadníci n[ebožtíka] Jana Vachounového, kteříž na tom gruntě spravedlnost svou mají, prodali sou tento grunt Mikulášovi Janovému za 61 zl bez závdanku, platiti má po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bílý, Mikuláš Orbith a Pavel Pivko SRSAN.
Téhož letha Mikuláš Janů položil za gr[unt] peněz 6 zl. Ty sou vzaté do s[statku] n[ebožtíka] Jana Vachouně.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Janů položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vachouně 3 zl.
Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a ouřad prodali svrchu psaný grunt Pavlovi Vachounovému za 16 zl ze čtvrtí roli, totiž polovici gruntu, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Martin Kelecký, Jan Moňků SRSN.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný grunt s polouláním roli jest prodán Pavlovi Vachounovému za summu 6 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Z těch šesti zl Jan Vachoun a Manda sestra jeho to pouští jemu 3 zl.
f 422a
A tak ještě ostatní summy 3 zl bude míti na tom gruntě dopláceti komu náleží po 15 gr. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě Jan Vachoun a Jura Čejka S.R.S.N.

Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Pavel Vachounů maje ještě na tom gruntě summy 3 zl dopláceti, tak jest jemu od otce a bratra jeho takové 3 zl z lásky upuštěné. A tak má ten grunt ze štvrtí roli docela a zouplna zaplacený.