Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunth Jana Mitáčkového

f 431a

Letha 1593 ten Jan vejš psaný má grunth z půl lánem roli podle regimentu letha [15]93 za purgkmistra Vaňka Jakšového učiněného se vším hospodářstvím, koňmi a dobytkem koupený za 150 zl bez závdanku.
Na to jest téhož letha [15]93 ku právu peněz purkrechtních položil 2 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích doplatiti má 148 zl, ty má pokládati po 4 zl.
Ta summa vejš psaná náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matouše Jarošového 49 zl 24 gr 4 den. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 3 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Kuby Michalového též náleží
50 zl 5 gr 2 den. Ty jim jíti mají, když nejprve sirot[ci] ne[božtíka] Matouše Jarošového svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 3 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Mitáčkového náleží 54 zl 1 den. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 1 zl.
Z těch 60 zl 5 gr 2 den peněz Kuby Michalového náleží Janovi Myjavskýmu za tou příčinou, že jsouc rukojmě za téhož Kubu Holomkovi Židu do Strážnice své dáti musil, totiž 21 zl.
f 431b
A když svou spravedlnost napřed psaní nápadníci vyzdvihnou, tehdy se jim po 4 zl pokládati budou.
Rukojmě Jan Karasů, Jan Duchků, Macek Černých a Jan Talajů
R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Matěje Mitáčkového za grunth 3 zl. Ty jsou dány nápadníkům n[ebožtíka] Mathouše Jarošového.
Letha [15]95 položil Jan Mitáčků peněz purgkrechtních za grunt 4 zl. Odvedené na s[irotky] Jarošovy 3 zl a na Mitáčkovy 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Mitáčků peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Mitáčků za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Mitáčků za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Jarošového 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Mitáčků za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Jarošového 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Mitáčků za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Jarošového 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Mitáčků za grunt 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Jarošového 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka]
15 gr.

A od Jana Myjavského Jan Mitáčků koupil, což jemu z peněz n[ebožtíka] Kuby Michalového za dluh jeho náleželo 21 zl za hotových 4 zl 6 gr. A tak tu Jan Myjavský nic nemá.
f 432a
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Mitáčků skoupil na tomto gruntě svém od Pavla a Matěje, s[irotků] n[ebožtíka] Mathouše Jarošového, 30 zl 9 gr 4 den za hotových 6 zl 11 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Mitáčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Mitáčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Mitáčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
Jakož náleželo Kateřině a Kuně dílu jejich po Kubovi Michalovi, otci jejich i po mateři zemřelé, též i Zuzaně dílu jejího, všechněm summy 22 zl 10 gr 1 den, ti všickni jsou takovou spravedlnost prodali Janovi Mitáčkovi za hotových 5 zl 7 gr. A tak tu na tom gruntě nic jmíti nebudou.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož náleželo na tom gruntě Ance n[ebožtíka] Kuby Michalových 5 zl, ty jest prodala Janovi Mitáčkovi za hotových 1 zl 7 gr. A tak tu nic nemá.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikula Srnů koupil svrchu psaný grunt s půl lánem roli za summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Babirád a Jan Vachounů S.R.S.N.
Pustý