Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunth Šimona Mozolovýho

f 461a

Ten Šimon vejš psaný má grunth se čtvrtí roli od dávných leth zaplacený.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Šimek Mozolů prodal grunt ze čtvrtí roli Jírovi Homolovi za summu 83 zl, závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Matěj Kopík, Jíra Ochlasta, Jan Větrů, Macek Zámečník, Václav Pernů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Homola Šimonovi Mozolovému z gruntu 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Homola za gr[unt] Šimonovi Mozolovému 3 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jíra Homola prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Mikulášovi Rabáčkovýmu za summu 83 zl. Závdanku jemu dal 16 zl a od Šimona Mozolovýho skoupil 67 zl za hotových 16 zl. A tak týž Mikuláš Rabáčků má grunt svůj zouplna a docela zaplacenej a za volný a svobodný sobě odevzdanej. Rukojmě za opravu g[runtu] i povinnosti JM Páně Jíra Ochlasta, Martin Rabáček, Adam Bošácký a Jan Santal S.R.S.A N.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Mikuláš Rabáčků majíc grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli zaplacenej, daroval jej z lásky bratrské i z tou rolí Janovi Rabáčkovi bratru svému. A má jej zaplacený. Rukojmě za povinnosti panské a stavení gruntu Mikuláš Rabáčků.
f 461b
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Rabáčků prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Rolencovi za hotových 5 zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Tomášů, Jan Mitáček, Martin Sanitrník S.R.S.A N.

Pusté

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařových tenž purgkmistr z ouřadem prodali tenž gr[unt] ze čt[vrtí] roli Tomášovi Pochopovi [za] 24 zl, placení po 1 zl. Ode[vzdán]. Rukojmě Martin Budínek a Jan Zálešák SRSaN.
(Poznámka po straně: toto odnáleží na druhý grunt)
Tomáš Pochop položil, ty přijal Pavel Měsíček na místě Kateřiny, dcery Pavla Kolaje 2 zl.

Druhú čtvrt se též Pavlovi Měsíčkovi po manželce svej Kateřině, dceře Pavla Kolajovém připisuje za 24 zl. Od[evzdán] za volný a docela zaplacený. Ruk[ojmě] Mikuláš Rabáček a Martin Budínek SRSaN.
Tyto dvě odevzdávky sou na druhém gruntě opatřeny.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Tomáš Pochop položil, ten přijal Pavel Měsíček na místě Kateřiny, dcery Pavla Kolaje 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Tomáš Pochop položil a ten přijal Pavel Měsíček na místě Kateřiny, dcery Pavla Kolaje 1 zl.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jíra Budínek Pavlovi Měsíčkovi 1 zl.
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jura Budínek položil Pavlovi Měsíčkovi 1 zl.
f 462a
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachounového Tomáš Pochop položil peněz ročních a ten přijal Pavel Měsíček 1 zl.