Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunth Matěje Černých

f 491a

Ten Matěj vejš psaný má grunth se čtvrtí roli koupený po nebožtíkovi Martinovi Jakšových zůstalej podle regimentu letha 1585 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného za summu
50 zl.
Na kderýž jest peněz purkrechtních i s poraženým dílem svým vyplnil 31 zl 5 gr a ještě dopláceti zůstává Jírovi, sirotku ne[božtíka] Martina Jakšového 18 zl 25 gr. Na to jest zadržel
1 zl 15 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 3 zl.
Rukojmě Pavel Pastejř, Pavel Jež, Matěj Mitáčků, Jíra Baťů, Jan Zdeňků a Vaněk Jakšů R.S.N.
Letha [15]94 položil Macek Černých peněz purkrechtních
3 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Macek Černých za grunth 3 zl.
Letha [15]96 položil Macek Černých za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Macek Černých za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Macek Černých za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Jakšového 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Macek Černých za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Jakšových 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek Černých na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Jakšových ostat[ní] 25 gr.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.
f 491b
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Macek Černý přikoupil k gruntu svýmu čtvrt roli od Jana Útulnýho za hotových 12 zl. A tak již při gruntu svým půl lánu roli míti bude. Odevzdána za volnou a svobodnou.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, se 2 klisnami a
2 hříbaty, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Matějovi Černých, Thomášovi synu jeho za summu
60 zl. Závdanku dal 3 zl a platiti [má] při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Mitáček, Jan Zdeňků, Jan Pivků, Jíra Hyklů S.R.S.A N.
Tomáš při rozdílu statku srazil sobě dílu svého na tomto gruntě svém 28 zl 20 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Tomáš Matěje Černých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých 1 zl.

Téhož letha 1608 a za purg[mistra] ut s[upr]a Tomáš svrchu psaný prodal grunt z půl lánem roli Pavlovi Větrovýmu za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 30 zl 10 gr, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Mitáčků, Jan Zdeňků S.R.S.N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Větrů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Větrů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých trojích peněz
6 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Větrů položil za na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Větrů položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Větrů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých
2 zl.
Pusté
f 492a
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře prodán jest ten grunth ut s[upr]a s půl lánem roli Martinovi Větrovému za summu tu, což na něm dopláceti náleží bez závdanku, dopláceti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zvedinosů, Václav Srnů S.R.S.a N.

Martin Větrův.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového jakož na gruntě Pavla Větrového dopláceti [se] jmělo totiž 30 zl 10 gr, s těch třidceti zlatejch vyplnil od letha 1610 až do letha 1618, totiž 15 zl, ostatek nápadníkům, totižto Janovi Vachounovi po manželce jeho, to on jemu dobrovolně pouští a daroval, ostatek pak na díl svůj srazíc, totiž 10 zl 3 gr 2 den, ostatek dílu mladší bratr Jan, kterýž v Turcích zajat jest, jestliže by se natahoval, za to napřed nápadníku povinen odpovídati bude.
Letha 1635 za purgkmistra ut s[upr]a Martin Větrův [od] svrchu psaného gruntu čtvrt roli Mikulášovi Krupicovi daroval.
A tak tenž grunt připsán Martinovi Větrovému za poloulání.
f 492b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Martin Větrův majíce půl lánu sobě připsanou, s toho pustil jednu čtvrt Janovi Větrovi a druhou Janovi Srnovi za 40 zl bez závdanku, platiti ji mají každý svou čtvrt po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Pavel Škromach a Adam Masař SRSN.