Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunth Jana Duných

f 501a

Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 122 Jan vejš psaný koupil grunth z půl lánem roli i jiným hospodářstvím k témuž gruntu náležející[m] po ne[božtíku] Martinovi otci jeho zůstalý, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 140 zl.
Za kderýž jest peněz purkrechtních i z poraženým dílem svým do letha [15]93 vyplnil 54 zl 26 gr 5 den a ještě od letha [15]94 při Vánocích bratřím a sestrám svým, nápadníkům po ne[božtíku] Martinovi Duných otci jejich, dopláceti zůstává
85 zl 3 gr 2 den. Ty jim pokládati má, jakž výš dotčeno, od letha [15]94 po 5 zl.
Rukojmě Vaněk Duných, Kuba Němců, Jan Kvizín, Kuba Žádalů, Matěj Mitáčků a Tomáš Kujů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Duných za grunth svůj peněz purgkrechtních nápadníkům napřed psaným 5 zl.
Letha [15]95 položil Jan Duných za grunth svůj nápadníkům napřed psaným 5 zl.
Letha [15]96 položil Jan Duných za grunth nápadníkům napřed psaným 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Duných za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položil Jan Duných za grunt svůj 5 zl na nápadníky Martina Duných.
f 501b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Duných za grunt svůj na nápad[níky] Martina Duných 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Duných za g[runt] na nápad[níky] Martina Duných 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Duných za grunt nápadníkům Martina Duných 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Duných za g[runt] nápadníkům Martina Duných 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Duných za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 5 zl.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodán grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, s pluhem, bránou, s šesti krávami, s 1 ovcí a jehnětem, s 1 sviní a 2 prasaty a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Duných, Jakubovi Mokrošovýmu, kterýž sobě Maruši, manželku po témž n[ebožtíku] Janovi Duných, vzal za 140 zl. Závdanku dal
5 zl a dílu po manželce své sobě srazil 20 zl 4 gr 3 den a tak zůstane platiti 114 zl 25 gr 4 den, placením od letha 1604 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Sanitrník, Daniel Baťů S.R.S.A N.

Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných předních peněz 36 zl 3 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Duných 78 zl 22 gr 2 den.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jakub Mokrošů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 2 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového položil Jakub Morkošů za g[runt] nápadník[ům] n[ebožtíka] Martina Duných
2 zl.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého položil Jakub Mokrošů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jakub Mokrošů za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jakub Mokrošů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 9 zl.
f 502a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Mokrošů položil za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Martina Duných 4 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Mokrošů položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných za 2 leta 8 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jakub Mokroš položil za grunt nápadníkům Duných 4 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných ostatních 1 zl 26 gr
5 den. A tak již ti nápad[níci] Martina Duných tu nic více nemají, než na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duných již se pokládati budou, na něž jest položených obráceno 2 zl 3 gr
2 den.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním Pavlovi Mokrošovému za summu 8 zl. A tak Pavel Mokroš má grunt svůj docela a zouplna zaplacený. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Pivků, Jan Svoboda S.R.S.N.
Pustý

Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt požár z jednou čtvrtí roli od téhož poloulání Pavlovi Škromachovi za summu
15 zl bez závdanku, placení po vyjití pěti leth po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Babirád a Václav Vařecha S.R.S.a N.R.