Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunth po nebo[žtíku] Janovi Petlejchovi zůstalý

f 511a

Ten nebožtík Jan Petlejch měl grunt s půl lánem roli koupený, kderýž již po smrti jeho manželka a děti po něm zůstalý doplatily. A tak žádnému za něj nic dlužny nezůstávají.
Na kterýmžto gruntě Bartoš, Martin, Manda a Barbora mateř jejich se spolu živí a hospodaří.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný jest Bartoš dotčenejch sirotků ujal, z něho vyplniti má po sražení dílu jeho 10 zl z položenejch peněz 3 zl ještě bratru svému 9 zl a Mahdě sestře své též vyplniti má 8 zl. Ty od letha [15]97 pokládati má. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Janek Vachoňů, Macek Černý S.R.S.N.
Leta [15]97 položil za grunt svůj Bartoš, bratr těch s[irotků] nahoře psaných 3 zl.
Leta 1598 položil Bartoš Petlejchů za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Petlejcha 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Bartoš Petlejchů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petlejcha 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Bartoš Petlejchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petlejcha
3 zl.
f 511b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Bartoš Petlejchů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petlejcha
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Bartoš Petlejchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petlejcha ostatní 2 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali požár s půl lánem roli, ze 2 koňmi, jedním hříbětem, krávou 1, pozůstalý po neb[ožtíku] Bartošovi Petlejchovi, Vaňkovi Petrovýmu za summu 55 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Michal Pivků, Jan Jíry Srnového, Vašek Hobžů S.R.S.A N.
Vaněk Petlejchů srazil sobě na tomto gruntě dílu po Dorothě manželce svej 27 zl 15 gr.

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Vaněk Petrů prodal grunt s poluláním roli, ze 2 konimi, z vozem, pluhem, bránou Janovi Bílých (a přidal jemu obilí záhumenici, dvoje hony ovsa v ozimním poli a 1 v jarním poli v prostřední na cestě) za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, ostatek platiti

má od letha 1608 po 3 zl. Odevzdal jemu za volné a svobodné. Rukojmí Michal Pivků, Daněk Baťů, Václav Šavarů, Martin Ščerbů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Bílých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Bílých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Bílých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Bílý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 6 zl. Z toho dáno Vaňkovi Petrovému 4 zl 15 gr a na sirotky 1 zl
15 gr.
f 512a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Bílý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 3 zl. Dáno z nich Vaňkovi Petrovému 1 zl 15 gr a na s[irotky] 1 zl 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Bílý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 5 zl. Dáno z nich Vaňkovi Petrovému 2 ½ zl a na s[irotky] zanecháno
2 ½ zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Bílý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 3 zl.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Jurovi Bílému za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. [Rukojmě] Jakub Soukeník, Jíra Ochlasta S.R.S.A N.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera týž purgkmistr z ouřadem prodali svrchu psaný grunth z jednou čtvrtí roli Mikulášovi Kuchyňkovi za summu 20 zl bez závdanku, placení ročně po vyjití třech let po 1 zl komu náležeti bude. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmové za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Martin Větrů a Jan Pivků S.R.S.a N.
Pamět. Druhou pak štvrt přijal Lukáš Sládků ku podsedku.