Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunth Martina Vítového

f 531a

Letha Páně [15]92 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 147 Martin vejš psaný koupil grunt s půl lánem roli, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 56 zl.
Na kderýž jest od letha [15]93 vyplnil 5 zl a ještě dopláceti zůstává 51 zl.
T summa náleží osobám níže psaným, předně nápadníkům po n[ebožtíku] Pavlovi Motúzovi, s tej:
Item Janovi Myjavskýmu 5 zl 3 gr 6 den.
Item Markétě 16 zl 9 gr 6 ½ den.
Item Ance 5 zl 17 gr 3 den.
Item Dorotě 3 zl 5 gr 6 ½ den.
Item Barboře 1 zl 9 gr 6 ½ den. Ta summa se jim všem společně platiti má při Vánocích od letha [15]94 po 3 zl.
Item Petrovi Obujsovi též náleží 17 zl 12 gr 2 den. Ty se jemu pokládati mají, když nejprve napřed psaní nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou.
Rukojmě Jan Útulný, Jan Duných, Vašek Švec a Jan Suchý R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Martina Vítového peněz ročních za grunth 3 zl. Z toho dáno Janovi Myjavskýmu, Margetě, Ance, Dorotě a Barboře jednomu každému z nich na díl jejich po 18 gr.
f 531b
Letha [15]95 položil Martin Vítových za grunt 3 zl. Ty sou vydány nápadníkům napřed psaným, každému po 18 gr.
Letha [15]96 položil Martin Vítových za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Janovi Myjavské[mu], Margetě, Ance, Dorotě, každému po 22 ½ gr.
Leta [15]97 položil Martin Vítových za grunt peněz 3 zl. Ty jsou dány Janovi Myjavskému, Margetě, Ance, Dorotě, každému po
22 ½ gr.
Leta 1598 položil Martin Vítových za grunt svůj 3 zl. Ty zuostávají při právě, z toho dáno od práva Janovi Myjavskému, Margetě, Ance, Dorotě, každému po 22 ½ gr.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Vítových za grunt svůj 3 zl. Ty zuostávají při ouřadu, sou vydány nápadníkům svrchu psaným, každému po 22 ½ gr.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Vítových za grunt 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu nápadníkům ut s[upr]a.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Vítových za grunt nápadníkům ut s[upr]a 1 zl 15 gr. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány nápadníkům ut s[upr]a.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Vítových za g[runt] na nápadníky ut s[upr]a 1 zl. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány tym nápadníkům.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka prodán grunt s půl lánem roli, se 2 koňmi a 1 hříbětem, s vozem, pluhem, s 1 jalovičkou, se 2 dobytka svinského Janovi Lekařovému za summu 56 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu Zuzany manželky své 19 zl 16 gr 5 den a na zaplacení dluhu položil 5 zl 23 gr, ostatek platiti má od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Vsetínský, Jíra Pernů, Jíra Jež, Jan Kousalů S.R.S.A N.
f 532a
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápad[níkům] po n[ebožtíku] Pavlovi Motouzovi předních peněz 11 zl 2 gr 5 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Obujse 17 zl 12 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vítového 2 zl 5 gr 2 den.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Lekař za g[runt] na nápad[níky] n[ebožtíka] Pavla Motouzového 1 zl 15 gr. Přijali je ti nápad[níci] a nimi se rozdělili.

Pustý

Leta Páně 1616 v neděli před památkou Nanebevstoupení Krista P[ána] za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana Thobiáše Purgk[rábka], úředníka na Strážnici, purgkmistr a starší veličtí prodali ten požár s půl lánem roli Vojtkovi Polákovi za 26 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 2 zl. Rukojmě Jan Babirád a Pavel Eliáše Radějovského SRSN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vojtek Polák položil za gr[unt] nápad[níkům] Pavla Motouzového 2 zl.

Pusté