Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Jíry Hašašové[ho]

f 551a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 35 ten Jíra koupil grunth s půl lánem roli za summu 128 zl.
Na kderoužto summu do letha [15]93 i s tím, co jest jemu Mikuláš Ohumů zaplacené[ho] na témž gruntě pustil, vyplnil
43 zl 14 gr 4 ½ den a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 84 zl 15 gr 2 ½ den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Danielovi Třískalovi 9 zl. Ty má takto vyzdvihnouti: letha Páně 1594 při Vánocích 5 zl a letha 1595 též při Vánocích
4 zl.
Též náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Hašaše 75 zl 15 gr
2 ½ den. Ta spravedlnost jim takto jíti má: letha [15]95 při Vánocích 1 zl a od letha [15]96 též při Vánocích pořadně po 5 zl.
Rukojmě za placení téhož gruntu Jan Morús, Jan Lorenc, Macek Černých, Jan Útulný R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Danielovi Třískalovi 4 zl
Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth 5 zl. Z toho dáno Danielovi Třískalovi 4 zl.
Téhož letha [15]95 doložil Jíra Hašašů 1 zl na lonské peníze. Ten jest dán Danielovi Třískalovi. A tak tu více nemá.
f 551b
Letha [15]96 položil Jíra Hašašů za grunth peněz purgkrechtních 5 zl
Leta [15]97 položil Jíra Hašašů za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Hašašů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožíka] Jana Hašaše 5 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Hašašů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše
5 zl.

Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Hašaša prodal grunt s půl lánem roli, z jedním koněm, z půlvozem, z jednou bránou a z polovicí osetí všeho Janovi Nezdenskýmu za summu
90 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Bošácký, Jan Pikna, Jíra Holinka, Jíra Nezdenský, Pavel Malejů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Nezdenský na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Nezdenský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše
2 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Nezdenský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše
2 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Jíra Hašaša po smrti Jana Nezdenskýho grunth s půl lánem roli, kterýž jemu byl prodal, zase ujal v summě 90 zl bez závdanku, placením od letha 1604 po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Lukáš Burjanů, Macek Ochlasta, Jan Lekařů S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Hašaša za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše 2 zl.

Pusté místo

Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře ten grunt ujal Jíra Hašaša a má za něj dopláceti počna leta 1617 15 zl, placením po 2 zl. Jest mu odevzdán za volný a sv[obodný]. Rukojmě Kuba Pecnů a Vaněk Petrův SRSN.

Letha Páně 1616 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Hašaša prodal požár se čtvrtí roli Matoušovi, synu n[ebožtíka] Martina Vodného, za summu 15 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbývání Kuba Zigů a Macek Ochlasta SRSAN.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Matouš Martina Vodného položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Matouš Martina Vodného položil za gr[unt][na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše 2 zl.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Mikulášovi Krupicovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě Pavel Škromach a Jan Vojtků S.R.S.A N.

Z toho svrchu psaného poloulání jednu čtvrt drží Mikuláš Krupica a druhou čtvrt ujal k podsedku svému Ozvalda Šalpickej.