Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunth Thomka Klučového

f 51a

Letha Páně 1579 v pondělí po s[va]té Luciji podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 210 Thomek vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli od Jiříka Dubnickýho za summu
80 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha 1584 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 32 zl. A ještě mimo ty vyplněné peníze dopláceti zůstává od letha [15]85 při Vánocích po 4 zl – 48 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Markovi Tvrdoňovému do Velké Vrbky 30 zl 18 gr. Ty se jemu předně vyplniti mají.
Item Martinovi, synu n[ebožtíka] Vaňka Drabíkového, což mu Anka mateř jeho dobrovolně na témž gruntě pustila, též náleží 17 zl 12 gr.
Rukojmě Valka Baďourů, Jan Kože, Jan Karas a Martin Řičice
R.S.N.
Letha [15]94 při posudku Marek Tvrdoňů se přiznal, že od Tomka Klučového [v] předešlých letech za ten grunth přijal 8 zl.
Letha [15]95 položil Tomek Klučových za grunth 4 zl. Ty přijal Marek Tvrdoňů do Vrbky. Není nic položeno.

Zůstává pusté
f 51b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin Vaňka Drabíkového ujal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, kterýž pustý byl, v summě 40 zl. Z toho sobě srazil, což jemu na tom gruntě náleželo, jakž napřed o tom doloženo jest, 17 zl 12 gr. A tak zůstává dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do Vrbky 22 zl 18 gr, placením od letha 1604 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Barvínek, Jan Havranů, Jan Moňků, Jíra Buchta S.R.S.a N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Vaňka Drabíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 2 zl.

Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra Okénko přiženíce se k manželce n[ebožtíka] Vaňka Drabíkového prodal tento grunt za summu, což na něm dopláceti jest, totiž 20 zl 18 gr Jírovi Jankové[mu] bez závdanku, placení počna letha 1615 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu Martin Hlávků a Mikuláš Pecen S.R.S.a N.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Janků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 2 zl. Ty jsou vydané do Vrbky.
Pusté