Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunth Vaňka Fňukalového

f 591a

Ten Vaněk Fňukalů má grunth se čtvrtí roli koupený, za kderýž jest dal polulání Pavlovi Kolářovi v 97 zl 15 gr. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích nápadníkům nebožtíka Martina Vachňových podle rejster sirotčích 2 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Vaněk Fňukalů peněz ostatních purgkrechtních 2 zl 15 gr. Složeny do truhlice sirotčí. A tak má grunth zaplacenej.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka purgmistr a starší prodali grunt vejš psaný ze čtvrtí roli zůstalý po n[ebožtíku] Vaňkovi Fňukalovi Václavovi Michálkovi za summu
44 zl bez závdanku, platiti má od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kolář, Jíra Nezdenský, Jan Zvedinosů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav Michálků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového 20 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav Michálků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Václav Michálků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav Michálků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového 1 zl.
f 591b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Václav Michálků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového 2 zl.
Pusté

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a starší velicští prodali ten požár Balcarovi Kozlovi za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 38 zl 10 gr bez závdanku, platiti má počna leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Šeptalů a Macek Karas SRSN.

Pusté