Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunth Daniele Třískalového

f 611a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 118 ten Daniel vejš psaný drží grunt se čtvrtí roli v 100 zl.
Na kderúžto summu sráží sobě dílu Jírového, který naň připadl i s tím, což vyplatil summy 54 zl. A ještě dopláceti má Markovi Tvrdoňovi do Vrbky dílu od Pavla prodaného 46 zl, ty má platiti od letha 1594 při Vánocích po 4 zl.
Rukojmě Tomáš Kujů, Jíra Ševčíků, Vaněk Ševčíků, Jíra Janků, Tomáš Škutlů R.S.N.
Letha 1591 u přítomnosti rychtáře Mikuláše Votického v neděli den s[va]té Trojici učiněn počet s Markem Tvrdoňových, že jest přijal od předešlých držiteluov statku toho, což sobě nikdež po ty leta vypisovati nedal a což mu již Daniel položil 14 zl. Však při Vánocích příštích Daniel Markovi 6 zl ročních peněz má položiti.
Letha [15]92 položil Daniel Třískalů i s tím, což na peníze předešlé zadrželé nedostávalo, Markovi výš psanému 6 zl.
A letha [15]93 položil Daniel témuž Markovi půl summy 2 zl.
f 611b
Letha [15]94 přijato od Daniele Třískalového peněz ročních za grunth 4 zl. Ty jest přijal Marek Tvrdoňů.
Letha [15]95 položil Daniel Třískalů za grunth peněz purgkrecht[ních] Markovi Tvrdoňovi 4 zl.
Letha [15]96 položil Daniel Třískalů Markovi Tvrdoňovi za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Daniel Třískalů Markovi Tvrdoňovi za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Daniel Třískalů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 4 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Daniel Třískalů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňových do Vrbky ostatních peněz 4 zl. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány starším vrbeckým.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Daniel Třískal majíc tento grunt ze čtvrtí roli zaplacený, takový grunt s tou rolí z lásky a dobrovolně dal jest sám od sebe a ode všech dítek a přátel svých k záduší kostela velického na ten a jistý spůsob, aby knězi velicští nynější i budoucí toho gruntu i z rolí užívali, obsívali a skopné každého roku, cožkoli málo nebo mnoho bude, na kostel velický oddávali. A ten grunt i z rolí aby nebyl nikdá prodán ani od záduší kostela odnímán nyní i v časích budoucích. Odevzdáno za volné a svobodné.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný grunt jest prodán Janovi Kovářovi ze čtvrtí roli za summu
4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za povinnosti Mikuláš Srnů, Mikuláš Babirád S.R.S.N.