Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunth Martina Havranového

f 621a

Ten Martin má grunth se čtvrtí roli od Mikule Ohumova, tak jakž zápis v rejstřích purkrechtních prostředních starých v listu 25 šíře v sobě obsahuje, koupený za 100 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 z závdankem a penězi purkrechtními 54 zl vyplnil a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 46 zl, ty má pokládati po 4 zl. Ta všecka summa náleží Miklovi Ohumovi.
Rukojmě Valka Baďurů, Jan Karasů, Jíra Šidláků, Jíra Halačovský, Jíra Drusa a Jan Vrablec R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Havranů Miklovi Ohumovi peněz ročních za grunth 4 zl.
Letha [15]95 položil Martin Havranů na grunt svůj 4 zl. Ty přijal Mikel Ohuma.
Letha [15]96 položil Martin Havranů za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány nápadníkům n[ebožtíka] Ohumy.
Leta [15]97 položil Martin Havranů za grunt peněz purgkrechtních 4 zl. Ty jsou vydány nápadníku n[ebožtíka] Ohumy.
Leta [15]98 položil Martin Havranů za grunt svůj 4 zl. Ty zuostávají při právě a jsou jim, totiž nápadníkům, od práva vydány.
f 621b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Martin Mikle Havranového prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Tomášovýmu za summu 80 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pernů, Matěj Skalický, Jíra Duda, Jíra Hašaša S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Tomášů za grunt nápad[níky] n[ebožtíka] Mikle Ohumy 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Tomášů za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikle Ohumy 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu na nápad[níky] ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka Jan Tomášů skoupil od Martina Mikle Havranového z jeho summy, kterouž na tomto gruntě zaplacenou má, 6 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového Jan Tomášů prodal grunt se čtvrtí roli, se dvěma koňmi, z vozem, s pluhem, z trojemi honcemi obilí ozimého (a půl kopy žita knězovi spolu dáti mají), s polovicí jarýho obilí na čtvrti Vaňkovi Drahotoušskýmu za summu 86 zl. Závdanku jemu dal
18 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Miklů, Martin Hlahol, Martin Sanitrník, Jan Thomášů S.R.S.A N.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vaněk Drahotoušský za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikle Ohumy
2 zl. A skoupil od Vaňka Ohumového 4 ½ zl za hotových 23 ½ gr. A tak tu nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk Drahotoušský za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Mikle Ohumy
2 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vaněk Drahotoušský za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Mikle Ohumy
3 zl. Z toho dáno Martinovi Miklovýmu 1 zl, Barboře Ohumových 1 zl a Kateřině Ohumových 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vaněk Drahotoušský za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Mikle Ohumy
3 zl. Z toho dáno Martinovi Miklovýmu 1 zl, Barboře Ohumových 1 zl a Kateřině Ohumových 1 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana ouředníka tento požár na placení po 2 zl.
f 622a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Vaněk Drahotoušský za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikle Ohumy
1 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápadníkům Mikle Ohumového předních peněz 6 zl 15 gr.
Janovi Tomášovému 4 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Miklového posledních peněz
4 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře puštěno od nápadníkův Martina Miklového Vaňkovi Drahotoušskému, aby za ten grunt doplácel toliko od leta 1616 po 2 zl toliko 30 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Drahotuský položil za grunt 2 zl. Z nich jest dáno Václavovi 20 gr, Kuně 20 gr a Mandě 20 gr.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali Janovi Škromachovi grunt ze čtvrtí roli za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě Václav Šavara, Mikuláš (nečitelné) přislíbili rukou společnou a nerozdílnou.