Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunth Martina Sanejtrníka

f 631a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 124 ten Martin koupil grunth se čtvrtí roli po nebožt[íku] Janovi Zezhulovi zůstalý za 40 zl.
Na kderýž jest do letha [15]91 vyplnil 10 zl a ostatek od letha [15]92 při Vánocích pokládati má pořadně po 2 zl –
30 zl. Těch 30 zl náleží sirotkům nebožtíka Jana Zezhule.
Rukojmě Matěj Sládků, Jan Měsíček, Jan Ondrusů a Tomáš Kujů R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Martin nahoře psaný za grunth 2 zl.
Letha [15]96 položil Martin nahoře psaný 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Sanitrník za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Martin Sanitrník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Sanitrník za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Sanitrník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Sanitrník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
1 zl.
f 631b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
1 zl.
A jakož zuostávalo Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Zezhule 10 zl, ten jsouc zabit a po něm se žádných bližších přátel jako Martin Sanitrník nenašlo, ta spravedlnost jest jemu puštěna.
Z těch 10 zl srazil sobě Martin Sanitrník 5 zl a druhých
5 zl tenž Martin ut s[upr]a z lásky daroval na kostel velický, kteréž od letha 1609 po 1 zl vyplatiti povinen bude.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Sanitrník za grunt na kostel velický 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Sanitrník za gr[unt] na kostel velický 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Thomáš Černý přiženíce se k vdově po n[ebožtíku] Martinovi Sanitrníkovi položil za g[runt] na kostel posledních peněz 3 zl. A tak má grunth ten zaplacený.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný grunt prodán jest ze čtvrtí roli Jurovi Budínkovi za 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě Martin Větrův a Jan Vachounů S.R.S.N.