Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunth Martina Hlahola

f 661a

Ten Martin Hlahol má grunt se čtvrtí roli, s koňmi, z vozem, pluhem, s vobilím osetým po nebožt[íku] Pavelkovi Plškovém zůstalý koupený za summu 100 zl.
Za kderýž jest do letha [15]93 vyplnil Janovi a Vaňkovi, synům nebožt[íka] Martina Plškovýho, závdanku a peněz purkrechtních 21 zl 13 gr. A mimo to tenž Martin Hlahol od letha [15]86 až do letha [15]93 zadržel jim 16 zl 29 gr. A ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává těm oběma osobám 61 zl 29 gr, ty má platiti pořadně po 4 zl.
Rukojmě Vašek Švec, Dobiáš Úlehlových, Šimek Mozolů a Matouš Hanáček R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Hlahol za grunth 4 zl. Ty od něho přijal Jan Plšků.
Letha [15]96 a za rok [15]95 položil Martin Hlahol za grunth peněz purgkrecht[ních] Janovi Plškovi 6 zl. A tak nebude povinen týž Hlahol Janovi Plškovi platiti podle smlouvy své učiněné toliko p 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Hlahol za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Jan Plšků.
Leta [15]98 položil Martin Hlahol za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Jan Plšků.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Hlahol za grunt svůj Janovi Plškovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Hlahol Janovi Plškovi 2 zl.
f 661b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Halhol za grunt Janovi Plškovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Hlahol za g[runt] Janovi Plškovi na jeho sirotky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Hlahol za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Hlahol za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového ujal gr[unt] Mikuláš, syn nebo[žtíka] Martina Hlahola, ze čtvrtí roli po otci svém zuostalý za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 54 zl 17 gr, bez závdanku, platiti má od letha 1608 po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Ondrušů, Václav Neckář S.R.S.A.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Hlahol za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Hlahol za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška
6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Hlahol položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.

Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Hlahol položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Mikuláš Hlahol položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Jiříkovi Hlávkovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jan Srubjan, Pavel Šeptal S.R.S.N.