Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunth Jana Valky Baďourového

f 681a

Ten Jan vejš psaný drží grunt se čtvrtí roli, z kteréhož jest Jurka Baďurů zběhl, za kderýž podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 111 platiti od letha [15]89 měl 32 zl.
Kderážto summa náležela těmto:
Item sirotkům ne[božtíka] Jana Košoutka 20 zl. Ty jim jíti mají od letha [15]89 při Vánocích po 2 zl.
Item Janovi Janošovi po vybrání vejš psaných 20 zl náleží 12 zl. Ty jemu též jíti mají naposledy po 2 zl.
Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Matěj Hofrů, Mikuláš Švihut, Mikuláš Srnů, Martin Miků R.S.N.
Letha [15]89] položil Jan 2 zl.
Letha [15]90 položil ten Jan Valků 1 zl.
Letha 1591 položil Jan Valků 2 zl.
Letha 1592 položil Jan Valků 2 zl.
Pars 7 zl.
Vydáno z toho:
Item za dluh nebožtíka Košútka podle přípovědi Mikulášovi Votickému 1 zl. A ostatek těch 6 zl hotových zůstává při právě.
A tak na ty Košútkovy nápadníky z těch 19 zl
f 681b
mimo ten 1 zl za dluh vydaný příde na tři díly, totiž na Martina, Jíru, Zuzannu po 6 zl 10 gr.
Dáno těch všech 6 zl Zuzanně Košútkovej na díl její.
A tak při právu nic nezůstává a ještě tej Zuzanně se 10 gr doplniti má.
Letha [15]93 položil Jan Valkových za grunth 1 zl. Ten dán Martinovi Košútkovi.
Letha [15]94 položil tenž Jan Valků za grunth 2 zl. Dány Martinovi na díl jeho.
Letha [15]95 položil Jan Valků za grunth 2 zl. Ty sou dány Martinovi Košútovi 1 zl 20 gr a Zuzanně ostatek 10 gr.
Letha [15]96 položil Jan Valků za grunth 2 zl. Z toho dáno Martinovi Košútovi ostatního dílu jeho 1 zl 20 gr a Jírovi dáno 10 gr.
Leta [15]97 položil Jan Valků za grunt svůj 2 zl. Ty jsou vydány Jírovi Košútovi.
Leta [15]98 položil Jan Valků za grunt svůj 2 zl. Ty zuostávají při právu velickým a sou od práva vydány Jírovi Košútovi.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Valků za g[runt] svůj 2 zl. Ty zůstávají při právě, jsou dány Košútkovi.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Valků za grunt 2 zl. Ty zůstávají při právě, jsou vyzdviženy k ruce J.M. a zase jim navráceny.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Valků za grunt nápadníkům Jana Jonáše 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Valků za g[runt] nápadníkům Jana Jonáše 1 zl. Ty zůstávají při ouřadu. Jest vydán Janovi Mezníčkovi nápadu po Kateřině, manželce Jana Jonáše, sestřenici jeho.
f 682a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Valků za grunt na nápadníky Jana Jonáše 2 zl. Jsou dány do truhlice sirotčí. Jsou vydány Janovi Mezníčkovi nápadu po Kateřině, manželce Jana Jonáše, sestřenici jeho. Zůstává se jemu ještě dovzíti 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Valků za g[runt] na nápadníky Jana Jonáše 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, přijal je Jan Mezníček.

Pusté