Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunth Mikuláše Lučínova

f 701a

Byl koupen letha [15]75 se čtvrtí roli za 34 zl a již jest letha [15]94 zouplna zaplatil.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Mikuláš Lučínů prodal grunt se čtvrtí roli, s polovicí osetí ozimého Martinovi Kulhánkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Trnka, Jan Kuchyňka S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Kulhánek za g[runt] Mikulášovi Ševčíkovi, nápadníku n[ebožtíka] Mikuláše Lučínova 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Kulhánek za grunt Mikulášovi Ševčíkovi, nápadníku Mikuláše Lučínova 2 zl.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Kulhánek prodal grunt se čtvrtí roli Jírovi Rosovýmu za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rosa, Mikuláš Škutlů, Jan Kujových, Jan Stravů S.R.S.A.N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Rosa za g[runt] Mikuláše Lučínova nápadníkům 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Rosa za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Rosa prodal grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Švejskýmu za 60 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 zl. A což Jíra Rosa doplacených peněz měl, totiž 7 zl, ty jest pustil Mikulášovi Švejskýmu. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Kořán, Jan Jakšů S.R.S.A.N.
f 701b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Švejdský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka
1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Švejdský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka
1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Švejdský za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Švejdský na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka položil 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Švejdský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka 3 zl.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švejský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka
2 zl.

Letha 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švejský prodal grunt svůj Lukášovi Burjanovému ševci za 35 zl 15 gr, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Špaček a Mikuláš Švejský S.R.S.A N.
NB. Cokoli Mikuláš Švejský na tom gruntě měl, všecko jemu pustil.
Pusté