Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunth Václava Barinusova

f 721a

Ten Václav drží grunth se štvrtí roli po nebožt[íku] Janovi Kulhánkovi zůstalý a z jedním achtelem vinohradu v Ležhoře, s půl boudou a půl presem podle regimentu za purgmistra Vaňka Jakšového letha 1593 učiněného.
Za kderýž od letha [15]94 dopláceti má Martinovi, sirot[ku] ne[božtíka] Jana Kulhánka, 20 zl. Nejprve závdanku letha [15]94 položiti má 3 zl a potomně téhož letha [15]94 při Vánocích peněz purkrechtních 3 zl položiti a tak vždy po 3 zl při témž časi od sebe odvozovati.
Letha [15]94 vejš psaného položil Václav Barinusů závdanku 3 zl, ten při právě zůstává. A co jest od něho od práva vydáno, v rejstřích sirotčích najdeš poznamenáno.
Rukojmě Martin Rabáček, Tomek Klučů a Jan Větrů R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Barinusů za grunth 3 zl. Složeny do truhlice obecní.
Letha [15]95 položil Václav Barinusů za grunth 3 zl. Ty sou do truhlice vloženy.
Letha [15]96 položil Václav Barinusů za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Václav Barinus za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Václav Barinus za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka 1 zl. Leta [15]99 položiti má ostatních 4 zl.
f 721b
Téhož leta [15]97 Jíra n[ebožtíka] Jíry Jakšového ten grunt napřed psaný od Václava Barinusového frejmarkem dostal, za kterýž týž Jíra Václavovi Barinusovi přídanku hotových dal
9 zl. A tak Jura Ondry Jakšových ten grunt svůj zaplatcený má, však Václav svrchu psaný bude povinen ještě za ten grunt doplátceti po 2 zl – 4 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Václav Barinus za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka
2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav Barinus na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav Barinus na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka ostatní 1 zl.
A tak má grunt zaplacenej.

Pusté