Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 Grunth Jana Větrového

f 761a

Ten Jan vejš psaný má grunt svůj se čtvtrtí roli letha [15]87 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 76 od Kateřiny Buláčky za summu 42 zl koupený.
Na kderúžto summu letha [15]87 závdanku a peněz purkrechtních položil 9 zl a dopláceti zůstává 33 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Martinovi Suchého ze Vnorov 23 zl.
Item Kateřině Buláčce 10 zl.
Ty peníze od letha [15]88 nejprve tomu Martinovi po 3 zl a potomně po vybrání spravedlnosti jeho Kateřině Buláčce tím spůsobem pokládati se měly.
Strany těch 23 zl vejš psaných správa se dává, že by ten Martin Suchýho měl všecky Janovi Větrovému prodati, o čež mají před ouřad předstoupíc jak se to mezi nimi stalo oznámiti a v tato rejstra takový prodej vepsati dáti.
Rukojmě Jíra Holenků, Mikuláš Srnů, Jan Pikna, Martin Šidláků, Jana Karasů, Eliáš Radějovský, Jan Duchků a Jan Kvizín R.S.N.

Letha Páně 1594 na zámku Strážnici podle několikerého psaní od Jeho Mi[l]osti Pána panu Vojskovi učiněného stalo se mezi Janem Větrovým a Martinem Suchého dobrovolné a přátelské srovnání a přihlášení, a to takové, že Martin Suchého majíc na gruntě Jana ut s[upr]a spra-
f 761b
vedlnosti sobě náležité 23 zl, ty jest za hotových 12 zl jemu prodal. A ačkoliv tomu prodaji prve odpor činil a toho zapíral, ale však potomně jsouc od lidí, kteříž toho přítomni byli, přesvědčen, od toho pustil. A na tu spravedlnost nikdá na časy budoucí žádným vymyšleným spůsobem natahovati se připověděl a od ní pustil. A tak ten Jan má grunth svůj zouplna zaplacenej.
Letha 1595 položil Jan Větrův za grunth peněz ročních 1 zl. Ten jest dán Janovi Miklovu podle kšaftu n[ebožky] Kateřiny Buláčky, že ji smrti dochoval.
Letha [15]96 položil Jan Větrů za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Janovi Miklovi podle kšaftu ne[božky] Buláčky ostatní peníze 1 zl a do Bánova nápadníku po též Buláčce zůstalému 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Větrů za grunt svůj 3 zl. Ty jsou dány po Buláčce nápadníkům do Bánova.
Leta [15]98 položil Jan Větrů za grunt svůj 3 zl. Ty jsou dány po Buláčce nápadníkům do Bánova ostat[ní].
A tak grunt svůj doplatil.

Pusté místo