Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunt Jana Skočovského

f 771a

Ten Jan Skočovský drží grunt se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 112, z kderéhož jest Jakub Zichů utekl a po odjití jeho nemalý čas pustej zůstal.
Za kderejž toliko 15 zl dopláceti a závdanku o svatém Janě příštím dáti a o Vánocích od letha [15]93 po jednom zl platiti má. Těch všech 15 zl mimo prodělání toho gruntu náleží Janovi Ziškovi do Ostroha.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jan Líčko Macigalů a Pavel Větrů R.S.N.

Ten grunth jest letha [15]96 prodán Mackovi Skoumalovi za summu se čtvrtí roli za 15 zl. Závdanku položil Janovi Ziškovi 1 zl a platiti má od letha [15]97 po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti Pavel Malejů, Jan Hafrů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Macek Skoumal za grunt svůj 1 zl Janovi Ziškovi do Ostrova.
Leta 1598 položil Macek Skoumal za grunt svůj 1 zl. Ten zuostává při právě velickém a vydán Ziškovi do Ostroha.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Macek Skoumal prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Koudelkovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ravas, Vaněk Petrů S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jakub Koudelka za grunt svůj Janovi Ziškovi do Ostroha 1 zl. Ten zůstává při ouřadu.
f 771b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jakub Koudelka prodal grunt se čtvrtí roli Řehořovi Polákovi za 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Michálků, Martin Žídek, Václav Pernů S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Řehoř Polák za grunt Janovi Ziškovi do Ostroha 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Řehoř Polák za g[runt] Janovi Ziškovi do Ostroha 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Řehoř Polák prodal grunt ze čtvrtí roli Jírovi Tesařovi za 15 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pernů a Jan Fulnecký SRSAN.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Tesař za grunt 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí na nápad[níky] Jana Zišky.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Tesař za g[runt] 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí i lonský 1 zl na nápadníky Jana Zišky do Ostroha.

Pusté místo