Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Grunth Martina Motyčky

f 781a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 93 Martin vejš psaný má grunth s půl lánem roli, kterýž jest frejmarkem od Mikuláše Hlavatého dostal a týž Martin Motyčků zase půl lánu roli svého při temž frejmarku odvedl.
Takto sou se o to porovnali, aby Martin Motyčků z toho poloulání Matějovi Huňkovi předních peněz 18 zl a Jírovi Znakhudovi posledních peněz vyplnil.
Téhož leta vejš psaného Martin Motyčka od Matěje Huňkového těch 18 zl za hotových 5 zl koupil. A tak nebude povinen toliko Jírovi Znakhudovi s toho polulání svýho 9 zl vyplniti, kderéž od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl pokládati má.
Rukojmě Jan Hrazánek a Kuba Horných R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Motyčků Jírovi Znakhudovi 3 zl.

Leta [15]97 Mikoláš Větrů ten grunt koupil, z něho vyplatiti jměl Jírovi Znakhudovi 9 zl. Ty jest od téhož Jíry skoupil a tak grunt má zaplatcený.

Pusté místo