Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunth Vaňka Kopřivového

f 71a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 30 Vaněk Kopřiva koupil jest grunth se čtvrtí roli od Jana Valného za 65 zl.
Na kderúžto summu do letha [15]94 vyplnil 57 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích 7 zl
15 gr. Ta summa náleží sirotkům n[ebožtíka] Jana Holenky, jakž v knihách sirotčích starých šířeji zapsáno jest.
Rukojmě Vaněk Lysý, Víclav Pecnů, Jan Čejků, Jan Ovčáků, Pavel Kopřivů a Vaněk Matoušů.

Letha [15]95 při Vánocích položil peněz ročních Vaněk svrchu psaný 4 zl. Složeny do truhlice sirotčí na sirotky svrchu psané.
Letha [15]96 položil Vaněk Kopřivů ostatní peníze za grunth 3 zl. A tak má zaplacený.

Letha 1606 za purgkmistra Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, pozůstalý po neb[ožtíku] Vaňkovi Kopřivovi, Mikulášovi Škrobenýmu, Jírovi Šimkovýmu, Mikulášovi Janíčkovýmu, Janovi Žilkovi, hospodářům zboru velického, za summu 40 zl bez závdanku, platiti mají při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kvizín, Martin Bánovský S.R.S.A N.
f 71b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky tento grunt jsouce od ouřadu velického hospodářům zborním za summu 40 zl prodán, i poněvadž za něj neplatili ani nevěřili, takový grunt jest zase od ouřadu velického s tím vším k němu od starodávna příslušenstvím Janovi Kopřivnickému za 40 zl [prodán] bez závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, stavení a jiné povinnosti všelijaké Martin Kulhánek, Mikuláš Zvedinosů SRSAN.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kopřivnický položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Kopřivového 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Kopřivnický položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Kopřivové[ho] 2 zl.
Pusté

Letha Páně 1640 za purgkmistra Jíry Machule a starších jeho jest tento gr[unt] zaprodán ze čtvrt roli požár Janovi Pelikánovi za summu 15 zl, placení po vyjití tří leth po 1 zl komuž náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jura Hroš a Jíra Chmel SRSaN.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera zejdouce Jan Pelikán z toho svrchu psaného gruntu, prodali jsou purgkmistr a starší měst[ečka] Velikej týž grunth Martinovi Zdeňkovi za summu 15 zl, placení po vyjití tří leth po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Mikuláš Blanař, Pavel Rabáček SRSaN.