Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 Grunt Jakuba Poláka

f 791a

Ten Jakub vejš psaný má grunth z půl lánem roli podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 92 od Mikuláše Ležakujovýho koupený bez závdanku za 16 zl, platiti jej má od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl. Ta summa náleží témuž Mikulášovi Kuby Němcového.
Letha [15]93 Jakub Polák vyplnil Mikulášovi Kubovu 15 gr.
Letha [15]94 položil týž Jakub Polák Mikulášovi ut s[upr]a 1 zl.
Letha [15]96 položila Zuzanna Hloupá za grunth peněz od Mikuláše Kuby Němcových 1 zl.
Leta [15]97 položila Zuzanna Hloupá za grunt peněz 1 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Kuby Němcového.
Leta [15]97 na místě Zuzany Hloupé položil Jan Ondroušů jsouc rukojmě za tento grunt 1 zl. Ten zuostává při právě velickým, přijal jej Mikuláš Kuby Němcového.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Zuzanna Hloupá prodala po smrti muže svého podsedek z půl lánem roli Václavovi Pernovi za 16 zl. Závdanku dal 1 zl, přijat jest místo peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Němcového, ostatek platiti má od leta 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za plath, opravu g[runtu] a povinn[osti] JM Páně Jan Pikna, Macek Slovák, Jan Ondrouš S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Václav Perna za grunt svůj 1 zl. Ten přijala Zuzanna Hloupá, neb závdanku toho zanechala na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Kuby Němcového. Zase ten 1 zl navrátila a přijat do truhlice, jakž vejš dotčeno, totiž ten závdanek.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav Perna na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Kuby Němcového 1 zl. Ty přijal Martin.
f 791b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav Perna Martinovi Kuby Němcového 1 zl.
A skoupil od Martina Kuby Němcového, což na tom gruntě měl 7 zl 15 gr za hotových 2 zl 12 gr. A tak má g[runt] zouplna a docela zaplacený.

Letha 1606 za purgkmistra Daniele Třískala ouřad velický prodali požár s půl lánem roli, pozůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Pernovi, Kateřině, manželce téhož neb[ožtíka] Perny, za summu 12 zl. Místo závdanku srazila sobě na něm dílu svého 4 zl, zůstává za něj doplatiti 8 zl placením při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hafrů.
Pustý