Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Grunt Mikuláše Škutlového

f 811a

Jest koupen se čtvrtí roli za 53 zl, na kderýž jest zaplatil 21 zl 18 gr a dopláceti zůstává za něj 31 zl 12 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Anně, sirot[ku] nebožt[íka] Martina Škutle, sestře jeho 23 zl 12 gr. Ty jí pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Item sirot[ku] nebožt[íka] Vávry Kotačkového náleží, totiž Mikulášovi 8 zl. Ty jemu takto se mají s téhož gruntu vyplniti: letha 1603 1 zl, letha 1604 3 zl, letha 1605 3 zl, letha 1606 1 zl.
Rukojmě za placení i jiné povinnosti toho gruntu Tomáš Kujů, Václav Barinusů a Jan Duných R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Škutlů peněz ročních za grunth 2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Mikoláš Škutlů za grunth 2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Škutlů za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Škutlů za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Škutlů za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
f 811b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Škutlů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Škutlů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Škutlů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Škutlů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Škutlů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Škutlů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
Pusté místo

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Vaněk Duných maje nápad po sestře své Kateřině Škutlové na tom gruntě, prodal to místo pusté Janovi Vyskočilovi za hotových 4 zl 7 ½ gr. A tak má zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu Jan Bednář a Matěj Vazač S.R.S.a N.

Pusté