Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 Grunth Jana Jíry Havranového jinak Kože

f 831a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 47 Jan Jíry Havranového vejš psaný koupil jest grunt od Jíry Švejského ze čtvrtí roli za 60 zl.
Na kderýž jest závdanku témuž Jírovi Švejské[mu] položil
8 zl a tak ještě dopláceti zůstává témuž Švejské[mu] od letha 1587 52 zl.
Rukojmě za placení téhož gruntu Petr Obujse, Jan Myjavský, Martin Miklů, Mikuláš Šavránek, Bartoš Chvístalů a Tomáš Srnů
R.S.N.
Letha 1590 za rychtáře Mikuláše Votického Jíra Švejský se přiznal, že jemu Jan Kože předešlých leth za grunt položil, kterýchž sobě po ty letha vypisovati nedal, summy 17 zl.
Letha 1591 v outerý den Navštívení Panny Marije kdež jest na tomto svrchu psaném gruntě Jírovi Švejskému náleželo ostatní summy 35 zl, ty jest oddal Markovi Tvrdoňovu za peníze od Kuby Němcovýho v Dolní hoře na vinohradu skoupené, aby Jíra Švejský měl zaplacený. A Markovi Jan Kože rok po roku dopláceti povi-
f 831b
nen bude. [A] Švejský tu nic nemá.
Má platiti od letha 1592 při Vánocích po 4 zl.
Téhož letha [15]92 a [15]93 položil Markovi 6 zl.
Letha [15]94 položil Jan Kože za grunth svůj peněz purgkrechtních Markovi Tvrdoňovému do Vrbky 4 zl.
Letha Páně 1595 položil Jan Kože za grunth 3 zl. Ty přijal Marek Tvrdoňů z Vrbky.
A již od toho roku na přímluvu pana ouředníka pustil jest Marek témuž Janovi Kožovi placení za grunth vejš psanej po
3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Kože Markovi Tvrdoňovi do Vrbky 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Kože Markovi Tvrdoňovi za grunt svůj
3 zl.

Leta [15]98 prodán grunt od Jana Kože Jiříkovi Holenkovi ze čtvrtí roli za summu 16 zl. Místo závdanku položil ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 3 zl a platiti má ještě od leta Páně [15]99 po 3 zl – 13 zl, kteréž náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Vsetínský, Jura Kuběj, Blaha Gment, Mikuláš Fouků, Vaněk Plšků S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Holinka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 3 zl. Ty přijali starší vrbecští.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Holinka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky
1 zl 15 gr.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Holinka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do Vrbky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Holinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do Vrbky 1 zl.
f 832a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Holinka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do Vrbky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Holinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do Vrbky 2 zl.
Pusté místo

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky purgkmistr a starší veličtí prodali požár pustý, zůstalý po n[ebožtíku] Jiříkovi Holinkovi, Mikulášovi Pavlátkovi za summu 6 zl, platiti jej má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Jan Holec a Jura Ďaďů S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Pavlát položil s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 1 zl.

Téhož letha Mikuláš Pavlát prodal ten grunt Mackovi Poláškovi za 5 zl bez závdanku, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bednařík a Daněk Sotolář
SRSAN.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Macek Polášků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 1 zl.

Leta Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Macka Poláška prodán jest grunt tento Jurovi Trnkovi za summu 20 zl bez závdanku a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jíra Thomášů a Václav Zdeňků S.R.S.a N.

Pusté