Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grunth Pavla Větrového

f 841a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purkrechtních prostředních v listu 147 ten Pavel vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli i jiným k němu příslušenství[m] od Martina Víthova za 30 zl.
Na to jest témuž Martinovi závdanku a peněz ročních do letha [15]93 položil 4 zl a ostatek 26 zl ty též náleží témuž Martinovi výš psanému, ty jemu pokládati má od leta 1594 při Vánocích po 2 zl.
Rukojmě Mikuláš Vaňka Dřímalového.
Letha [15]94 přijal Martin Vítů od Pavla Větrového peněz ročních za grunth 2 zl.
Letha [15]95 položil Pavel Větrů za grunth Martinovi Víthovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Pavěl Větrových za grunth Martinovi Vítovému 2 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Větrových za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Martin Víthů.

Leta [15]97 Pavel Větrů prodal grunt svůj se čtvrtí roli Jírovi Bobkovi za summu, což doplátceti měl 20 zl. Na to jest pustil Pavel Větrů Jírovi Bobkovi, což jest na něm zaplatceného jměl. Závdanku položil Bobek Pavlovi Větrovi 2 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Matěj Zábřeský, Martin Černý S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jíra Bobek za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Martin Víthů.
Pustý
f 841b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka nápadníci n[ebožtíka] Martina Víthového prodali grunt se čtvrtí roli, kterýž od několika leth pustý zůstával (však aby platové a roboty J.M. Pánu náležité neucházely) Anně, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] Benešovi Holým, za hotových 1 zl 7 ½ gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Šimek Ležakujů.
Zaplacenej.

Pusté místo