Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Grunt Jana Nezdenský[ho]

f 851a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 144 ten Jan vejš psaný koupil jest grunt se čtvrtí roli za 40 zl.
Na kderejž závdanku položiti má 2 zl a platiti [od] téhož letha při Vánocích má po 2 zl. Ta všecka summa náleží sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Čejky.
Rukojmě Jíra Nezdenský Mikuláš Krčmů R.S.N.
Letha [15]92 Jan Nezdenský položil závdanku a peněz purkrechtních 4 zl. Ty komu sou vydány, v rejstřích sirotčích o tom jest položeno.

Letha [15]94 ten Jan vejš dotčený prodal grunth svrchu psaný zase Jírovi Kubějovému za summu 36 zl. Závdanku Jan Nezdenský místo ročních peněz položil 2 zl a ostatek Jíra Kubějů dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích po 1 zl –
34 zl. Rukojmě za opravu gruntu a placení, též i povinnosti panské zejména tito: Jan Ondrušových, Mikuláš Škutlových, Kašpar Nedvěd R.S.N.
Letha [15]95 položil Jan Nezdenský za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 položil Jura Kubějů za grunt 1 zl.
Leta [15]97 položil Jura Kubějů za grunt 1 zl.
Leta [15]98 položil Jura Kubějů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.
f 851b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Kubějů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Kubějů na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Kubějů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Kubějů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Kubějů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Kubějů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.

Pusté místo