Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Grunt Vojtka Poláka

f 871a

Ten Vojtek vejš psaný má grunt se čtvrtí roli po Mikulášovi Dřímalovým odběžný koupený za 14 zl.
Kteréž vyplniti od letha [15]93 při Vánocích má po 1 zl. Těch 14 zl vejš psaných náleží Bartoňovi Prčkovi.
Rukojmě Bartoň Prčků.
Letha [15]94 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi 1 zl a za rok [15]93 zasedělých 1 zl.
Letha [15]95 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi 1 zl.
Letha [15]96 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi 1 zl.
Leta [15]97 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi za grunt svůj 2 ½ zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi za grunt 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vojtek Polák za g[runt] 1 zl. Ty přijala Bartoně Prčka manželka.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vojtek Polák za grunt 1 zl. Ten přijala Bartoně Prčka manželka.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vojtek Polák za g[runt] Anně, Bartoně Prčka ženě 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vojtek Polák za g[runt] Anně, ženě Bartoně Prčka 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vojtek Polák za g[runt] Anně, ženě Bartoně Prčka 1 zl.
f 871b
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položila Kateřina na místě muže svého Vojtka Poláka za g[runt] Anně, ženě Bartoně Prčka 1 zl.
A tak má zouplna a docela zaplacený.

Leta 1662 za opuředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Kateřina, Vojtka Poláka manželka, pouští grunt svůj z čtvrtí roli Matějovi Ševcovi zeti svému za s[umm]u 14 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jakub Hloupý, Mikuláš Nezdenský SRSN.