Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunth Jana Kvizína

f 81a

Letha Páně 1587 v pátek před památkou s[vatéh]o Matěje podle regimentu letha [15]86 a letha [15]87 za purgkmistra Martina Kštice učiněného Jan vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli i jiným hospodářstvím, což toho času k témuž gruntu náleželo, za summu 64 zl.
Na kderýž jest peněz purgkrechtních i z poraženým dílem Kateřiny manželky své vyplnil podle oučtu s ním učiněného
62 zl 3 gr 5 den. A tak ještě Mikulášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Ocáskovýho, letha [15]94 při Vánocích za grunt dopláceti zůstává 1 zl 26 gr 1 den.
A když je vyplní, bude míti grunth svůj zaplacený.
Jakož jest ještě z gruntu svrchu psaného náleželo Mikulášovi n[ebožtíka] Jana Ocáskového 1 zl 26 gr 1 den, za takové peníze odkázal Jan Kvizín témuž sirotku na gruntě Jíry Karasového 5 zl, jakž se zápisem register sirot[čích] při témž statku spravíš. A tak má grunth zaplacenej.

Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala Jan Kvizín prodal grunt ze čtvrtí roli Danielovi Třískalovi za hotových 20 zl. A tak jej má zaplacený.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Daniel Třískal prodal zase ten ut s[upra] grunt ze čtvrtí roli Jírovi Rosovému za summu 20 zl. Na to jemu dal při odevzdávce 10 zl a při Vánocích letha 1609 dáti má 10 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Jíra Trnka, Jan Ševců, Martin Žádalů S.R.S.A.N.
f 81b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Rosů za grunt Danielovi Třískalovi ostatních 10 zl. A tak má ten grunt zouplna zaplacený.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového svrchu psanej grunt ujal Daniel Šťuka přijdouc jemu nápadem po Kateřině manželce jeho a má ho zaplacenej sobě odevzdanej. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské [a] obecní Václav Srnů, Pavel Měsíček SRSN.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Martin Kelecký pojavši Kateřinu, pozůstalú vdovu po n[ebožtíku] Danielovi Šťukovi, sobě za manželku, tehdy jemu nápadem ten grunt ze čtvrtí roli přišel. Odevzdán jemu za volný, svobodný a docela zaplacený. R[ukojmě] Pavel Měsíček a Václav Srnů SRSaN.

Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka Kateřina, vdova pozůstalá po neb[ožtíku] Martinovi Keleckým, prodala zase ten grundt ze štvrtí roli Václavovi Kovářovi za summu 26 zlm. Závdanku dal 2 zl, ty přijala Kateřina Kelecká, placení každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volné. Rukojmí za povinnosti panské i obecní Jan Pivků, Mikuláš Sekerka SRSN.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt Mikuláš Sekerka ze štvrt roli od Václava Kováře za summu
26 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Jura Sekerka a Václav Procháska S.R.S.a N.R.
Ty nahoře psané a odepsané 2 zlm jemu pouští Mikuláši Sekerkovi.