Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Grunt Mikle Ohumy

f 891a

Ten vejš psaný Mikel koupil grunth ze čtvrtí roli podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 10 za summu 9 zl.
Za kderýž od letha [15]91 při Vánocích po 1 zl platiti má. Ty peníze komu budou míti náležeti, to se má vyhledati a vyhledajíce do těchto rejster vepsati.
Na to jest ku právu položil za purgkmistra Jana Jurkového
1 zl 20 gr.
Rukojmě Kuba Horných a Martin Sanitrník R.S.A.N.
Letha [15]92 položil za purgkmistra Mikuláše Škrobeného
1 zl. Ty 2 zl 20 gr sou vydány Ance, dceři nebožt[íka] Jana Bártového. A tak se jí ještě z téhož gruntu doplatiti má 6 zl 10 gr, ty se jí od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl pokládati mají.
Letha [15]94 položil Mikel Ohuma za grunth svůj peněz purgkrechtních Ance, dceři nebožt[íka] Jana Bártového 1 zl.

Letha [15]96 ten grunth jest prodán [od] Mikle Ohumy Martinovi Černýmu za summu 9 zl. Závdanku položil Ohumce 1 zl a roční peníze též položil Ance, dceři n[ebožtíka] Jana Bártového 1 zl. Rukojmě Vašek Pastejřů, Jíra Bobek S.R.S.N.
f 891b
Leta [15]97 položil Martin Černý Ance Bártový za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Martin Černý za grunt svůj Ance Jana Bártového 1 zl.
Zuostává se dodati ještě Ance 2 zl 10 gr a Ohumovi naposledy 2 zl 20 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Černý za grunt Ance Jana Bartoňových za grunt 1 zl.
A Ohumka je[mu] poručila kšaftem, což na tomto gruntě měla, totiž 2 zl 20 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Černý za grunt lonských i letoších peněz ost[atní] 1 zl 10 gr. Ty přijala Anka Ohumových.
A tak má grunt zaplacený.

Pustý

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Zuzana Ochabka prodala grunth ze čtvrtí roli Janovi Soukupcovému za summu
10 zl. Závdanku jí dal 1 zl a platiti má od letha 1605 po
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mikuláš Kašů, Tomáš Hrnčíř S.R.S.N.

Pusté místo